Kirjoittajan arkistot:Outi Santaniemi

Case: Valamon opisto – palvelumuotoilun menetelmillä kehitettiin kurssitoiminnan palautejärjestelmää

Valamon luostarin yhteydessä toimiva Valamon opisto on vuodesta 1986 toiminut kansanopisto, jonka perustehtäviin kuuluvat ortodoksisen uskon ja elämäntavan vaaliminen, ikonimaalauksen opettaminen, hyvä elämä, kädentaidot sekä kulttuuri. Valamon opisto on avoin kaikille, ja opetusta tarjotaan ympäri vuoden. (Valamon luostari 2021.) Silver Economy -hankkeen mikropilotissa tavoitteeksi asetettiin kehittää Valamon opistolle kestävää toimintatapaa asiakkaan kuunteluun ja palautteen hyödyntämiseen kurssitoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lue loppuun

Case: Lakeland Karelia Oy & Lastun paikat – Tehtaan edustushuvilasta nykyaikaisen palvelutason sauna- ja kokoustiloiksi

Lakeland Karelia Oy tarjoaa matkailu- ja vapaa-ajan palveluita Kesälahdella. Palveluvalikoimaan kuuluu niin vuokramökkejä, melontaretkiä Suomen itäiselle rajapyykille kuin lasten vesitapahtumia kesäaikaan. Vuonna 2021 toiminta laajeni Kiteen suuntaan, kun kaupungin omistuksessa olevan Puhoksen lastulevytehtaan entisen edustus- ja saunatilojen hallinta siirtyi Lakeland Karelia Oy:lle. Oriveden rannalla sijaitsevaan Lastun paikoiksi kutsuttuun kokonaisuuteen kuuluu päätalo, jossa on tilaa aina 15 hengen kokoustamiseen ja yöpymistilat kahdeksalle hengelle, sekä Kesälahden talviuimareidenkin käytössä oleva kymmenpaikkainen sauna. Lisäksi samassa pihapiirissä kunttamaaston yli kulkevien pitkospuiden päässä on grillikota, savusauna ja osittain kumpareen sisään rakennettu Lastun korsu, jossa myös pystyy majoittumaan. Talvikaudelle Lastun paikoille on suunniteltu kokous- ja juhlatoimintaa sekä viikonloppumajoitusta, kesäkaudelle viikkoperustaista majoittumista. Palvelumuotoilun mikropilotin kehityskohteeksi otettiin asiakasymmärryksen parantaminen etenkin talvisesongin tarpeiden, eli lähinnä kokous- ja saunapalveluiden suhteen.

Lue loppuun

Case: Onnelin hoiva ja oivallus – liiketoimintaa suunniteltiin asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun avulla

Outi Luostarinen on toiminut kauneus- ja jalkahoitolayrittäjänä Juvalla ja Heinävedellä. Luostarisen haaveena on laajentaa yritystoimintaansa kosmetologin palveluista ammattijärjestäjän ja henkilökohtaisen avustajan palveluihin, ja tuoda näin erityisesti syrjäseutujen ikääntyneille ihmisille helpotusta arjen toimiin. Silver Economy -hankkeen palvelumuotoilun mikropilotissa keskityttiin kehittämään yrittäjän palvelutarjontaa asiakaskeskeisesti ja havaittiin, että palvelumuotoilun menetelmät sopivat yrityskehittämisen varhaisessakin vaiheessa oleville yrityksille.

Lue loppuun

Case: Tavaravalmentaja – kehitysprojektissa laadittiin sähköinen opaskirja ammattijärjestäjän palveluiden tueksi

Ammattijärjestäjä Sanna Koskinen, Tavaravalmentaja, suunnittelee uutta palvelua yli 50-vuotiaille asiakkaille. Asiakkaan lapset ovat muuttaneet jo pois kotoa, ja muutto pienempään asuntoon saattaa siintää tulevaisuudessa – osalla lähempänä, osalla hieman kauempana. Mutta miten vaikkapa omakotitaloon vuosien mittaan kertyneistä tavaroista pääsee irrottautumaan, kun moneen tavaraan liittyy muisto tai vähintäänkin hauska tarina? Tavaravalmentajan ratkaisu ongelmaan on henkilökohtaisen ammattijärjestäjän palvelun rinnalle luotava opas ja työkirja tavarakaaoksen hallintaan ja erityisesti vähentämiseen. Palvelumuotoilun mikropilotissa lähdettiin testaamaan ideaa oppaasta, joka olisi saatavilla e-kirjana sekä mahdollisesti myöhemmin tuotteistettavissa muiksikin tuotteiksi.  

Lue loppuun

Case: Fysio-Voimala Oy – jalkautuminen asiakkaiden pariin antoi arvokasta tietoa palvelun jatkokehittämiseen

Fysio-Voimala Oy:n palvelumuotoilun mikropilotissa kehityskohteena oli fysioterapian hybridimallin kehittäminen ja palveluidean testaaminen. Hybridimallin tarkoituksena on tuoda fysioterapian asiakkaalle mahdollisuus hoitaa ainakin osa tapaamisista etäyhteyden välityksellä. Palvelun pääkohderyhmäksi määriteltiin itsemaksavat asiakkaat, jotka tulevat fysioterapiapalvelujen äärelle joko lääkärin lähetteellä tai omakustanteisesti. Etävastaanoton lisääminen yrityksen palveluihin katsottiin tukevan yrityksen muita palveluita, joihin kuuluu vastaanotolla tapahtuva sekä asiakkaan kotona toteutettava fysioterapia.

Lue loppuun

Case: Itärajan Helmi – Yrittäjien yhteiskehittämisellä luotiin uutta matkailutuotetta

Itärajan Helmi on yrittäjä Riitta Okkosen maatilamajoitusta tarjoava yritys, joka sijaitsee Tohmajärven rannalla Jouhkolassa. Vaaratilan näkymät Tohmajärven selälle ovat upeat, ja majoitusta löytyy kolmessa eri muodossa: upouusia aittoja on kolme kappaletta, glamping-teltta mukavaan telttayöpymiseen sekä viisi kappaletta riippumaton ja teltan yhdistelmiä tentsile-majoitteita. Paikallisuus ja lähituotanto näkyy Itärajan Helmessä itselaitetusta ruuasta ohjelmapalveluihin. Silver Economy -hankkeen palvelumuotoilun mikropilotissa kehitettiin Itärajan Helmelle matkailukonsepteja kolmen yrittäjän yhteiskehittämisen työpajoissa.

Lue loppuun

Case: Auto Aatamila Oy – Asiakkaiden osallistaminen palvelun testaukseen tuotti varmuuden uuden palvelun tarpeellisuudesta

Auto Aatamila Oy on joensuulainen perheyritys, joka on tehnyt vaihtoautokauppaa jo neljän vuosikymmenen ajan. Kuultuaan yrityskehittämisen myötä erityisesti naisten kommentteja siitä, miten autokaupassa asiointi voi olla suorastaan kamalaa, Mia Aatamila ryhtyi pohtimaan, miten autoliikkeen naisasiakkaan kokemuksen voisi muuttaa positiiviseksi. Millainen on hyvä kokemus autokaupassa asioinnista?

Lue loppuun

Case: Fysioterapiaa luonnollisesti – Palvelun testaaminen kehitysvaiheessa auttoi täsmentämään palvelun sisältöä asiakaslähtöisesti

Hyvää Luonnollisesti Oy:n uutta palvelua, Fysioterapiaa Luonnollisesti, lähdettiin Silver Economyn palvelumuotoilun mikropilotissa viemään testausvaiheeseen. Mikropilotissa uusia palveluita jäsenneltiin ensin tuotekorteiksi, pohdittiin erilaisia asiakasprofiileja ja testattiin sitten kohderyhmään kuuluvien testiasiakkaiden avulla. Tulokseksi saatiin uutta asiakasymmärrystä ja paremmin +50-ikäryhmälle kohdistettua tarjontaa jo ennen kuin palveluita oli lanseerattu.

Lue loppuun

Case: CareCare Oy – Asiakasymmärryksen kehittäminen auttaa sujuvoittamaan palveluprosessia

Joensuulaisen hoitoalan apuvälineitä tuottavan CareCare Oy:n palvelumuotoilun kehitysprojektin keskiössä oli yrityksen CareCare IGS Pitosukka-tuotteen löydettävyyden parantaminen. Tehtävään käytiin käsiksi hahmottelemalla tuotteen palvelupolkua ja ensisijaisia asiakasryhmiä. Prosessin aikana löydettiin useita keinoja, joilla valmiin tuotteen löydettävyyttä kuluttajasegmentissä voidaan parantaa.

Lue loppuun

Case: Polunmutka Oy – Kesäpolku-tapahtumaa kehitettiin palvelumuotoilun avulla

Silver Economy -hankkeessa toteutetaan syksyn 2021 aikana palvelumuotoilun mikropilotteja, joiden tarkoituksena on saattaa loppuun hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä aloitettu yli 50-vuotiaille asiakkaille suunnattujen palveluiden kehitystyö.

Yksi mikropilotteihin osallistuneista yrityksistä on joensuulainen Polunmutka Oy. Polunmutkan kanssa tuotteistettiin uusi tapahtuma, joka olisi toteutettavissa tulevaisuudessa eri paikoissa yrityksen toiminta-alueilla. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kesäpolku-tapahtumassa Polunmutka pääsi myös kuuntelemaan asiakkaitaan siten, että yritys vahvisti ymmärrystään siitä, mitä asiakkaat arvostavat, ja mitkä arvot ovat tärkeitä sekä yritykselle että sen asiakkaille.

Lue loppuun