Kyselytutkimus: Pohjoiskarjalaiset yli 50-vuotiaat etsivät useimmin tietoa ostostensa tueksi Googlesta

Karelia-ammattikorkeakoulun Kuluttajakäyttäytyminen-opintojakson opiskelijat haastattelivat maalis-toukokuussa 2021 yhteensä 257 viisikymppistä tai sitä vanhempaa henkilöä tutkiessaan, miten yli 50-vuotiaat pohjoiskarjalaiset kuluttavat rahojaan ja suhtautuvat kohtaamaansa palveluun.

Haastatteluiden vastauksiin vaikutti koronavirustilanteen vuoksi tehdyt rajoitukset, joiden kohteet ja ajankohdat vaihtelivat.

Kyselytutkimuksessa kysyttiin osin samoja kysymyksiä kuin vuosina 2018, 2019 ja 2020. Joitakin kysymyksiä selkeytettiin, joten vastaukset eivät ole usein suoraan verrannollisia toisiinsa.

Tutkimuksessa kysyttiin seuraavia asioita:

  1. Mihin vapaa-aikaan, hyvinvointiin ja matkustamiseen liittyviin asioihin olet käyttänyt rahaa viimeisen kuuden kuukauden aikana?
  2. Oletko joskus ostanut verkkokaupasta? Jos kyllä, miksi olet ostanut verkkokaupasta?
  3. Oletko hankkinut viimeisen vuoden aikana aiempaa enemmän tuotteita tai palveluita verkon kautta?
  4. Kuinka usein haet tietoa tuotteista tai palvelusta, joita olet hankkimassa seuraavista lähteistä? (15 vaihtoehtoa)
  5. Kuvaile omin sanoin, kuinka hyvin tai huonosti sinun ikäisesi kuluttajat huomioidaan kaupassa asioidessasi (sekä verkkokauppa että kivijalkakauppa).
  6. Kaipaatko lisää vapaa-aikaan liittyviä toimintoja/palveluita, josta olet itse valmis maksamaan?
  7. Minkälaisissa kohteissa haluaisit vierailla kesällä 2021 Pohjois-Karjalassa?