Tervetuloa mukaan Silver Economy -kehittämiseen

Demografisen muutoksen myötä ikääntyvien tarpeisiin vastaaminen tulee olemaan yhä suurempi kilpailutekijä kansainvälisillä markkinoilla. Kasvu avaa uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle monilla eri toimialoilla. EU-ohjelmien mukaisesti Silver Economy kohderyhmään kuuluvat kaikki yli 50-vuotiaat. Silver Economyyn panostaminen tulee vaatimaan yrityksiltä liiketoiminnallista ja tuotekehitysosaamista muotoilla palveluitaan ko. asiakasryhmälle. Paremmin kohdentuvat palvelut ja tuotteet parantavat asiakkaiden elämänlaatua ja toimintakykyä.

Silver Economy – Turning The Silver Tsunami Into A Silver Lining

Silver Economy – Turning The Silver Tsunami Into A Silver Lining -hanke on Karelia-ammattikorkeakoulun ja Business Joensuun toteuttama kansainvälinen ESR-hanke, jonka tavoitteena on parantaa kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjontaa ja laatua sekä työelämässä olevien miesten ja naisten osaamista ja sopeutumiskykyä muuttuviin osaamistarpeisiin sekä konkreettisesti luoda alueelle uusia 50+ tuotteita ja palveluja. Tavoitteena on vahvistaa alueen yritysten henkilöstön sekä koulutusorganisaatioiden osaamista Silver Economy -liiketoiminnasta. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019-31.12.2021. Hanketta johtaa Karelia-ammattikorkeakoulu. Business Joensuu oli hankkeen osatoteuttaja vuosina 2019-2020. Hankkeen rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto.

Silver Economy -hanke tarjoaa pohjoiskarjalaisille yrityksille ja näiden henkilöstölle tietoa Silver Economy -teemasta, toimintamalleista, ikäystävällisistä palveluista sekä uutta osaamista palvelumuotoilusta ja markkinoinnista. Tavoite on mahdollistaa yrityksille riittävä osaaminen uusien 50+ tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Vuosina 2019-2021 hankkeessa
-Tarjotaan valmennusten kautta uutta osaamista Silver Economy -liiketoiminnasta
-Testataan ja otetaan käyttöön kanavia Silver Economy -markkinointiin
-Toteutetaan kehittämispilotteja sekä suunnitellaan tapahtumia ikääntyville kuluttajille
-Opastetaan markkinoijia oppimaan kansainvälisistä kokemuksista tuomalla muualla havaittuja käytäntöjä tarjolle myös Pohjois-Karjalan yrityksille

Tervetuloa mukaan maksuttomiin valmennuksiin.

Valmennuksissa kehitämme yritysten palveluita yli 50-vuotiaiden kohderyhmät huomioiden, ja suunnittelemme sopivia markkinointikeinoja ammattilaisten johdolla. Kuulemme mielellämme myös paikallisten yritysten toiveita tulevia valmennuksia koostaessamme, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Koetko yli 50-vuotiaat asiakkaat yrityksellesi erityisen merkittäväksi kohderyhmäksi?

Osa järjestämistämme valmennuksista on maksuttomia ja osaan pääsee mukaan hankkimalla jonkun valmennus- tai kehittämispaketeista. Maksullisen paketin hankkineet yritykset voivat osallistua kaikkiin pienryhmävalmennuksiin, joita järjestetään eri teemoista vuosina 2019–2021.

Valmennuspaketti

Hinta: 140 euroa.

Sisältää:

 • Osallistumisen hankkeen kolmeen markkinointipilottiin.
 • Osallistumisoikeuden kaikkiin hankkeen valmennuspajoihin, joita järjestetään mm. seuraavista aiheista:palvelumuotoilu
  • +50-markkinointi
  • ikäystävällinen yritys
  • liiketoimintamuotoilu
  • käyttäjälähtöinen kehittäminen
  • Verkostoitumismahdollisuuksia samojen haasteiden parissa toimivien yritysten kanssa
  • näkyvyyttä tapahtumissa ja Silver Economy -hankkeen jakelukanavissa

Kehittämispaketti 1

Alkoi vuonna 2019. Poistui vaihtoehdoista koronavirustilanteen aiheuttamien toiminnan rajoitusten myötä. Sisältää kehittämispaketti 2 ja 3 sisällöt ja osallistumisen kehittämispajoihin ja palvelumuotoilupilotteihin.

Kehittämispaketti 2 (asiakaspalvelu)

Hinta 140 euroa / 1. osallistuja.

Seuraavat osallistujat samasta yrityksestä 80€/osallistuja. Jos samasta yrityksestä on osallistujia 8 tai sitä enemmän, niin kokonaishinta on 600 €.

Sisältää:

 • Osallistumisen hankkeen asiakaspalveluvalmennuksiin
 • Osallistumisoikeuden kaikkiin hankkeen valmennuspajoihin, joita järjestetään mm. seuraavista aiheista:
  • palvelumuotoilu
  • +50-markkinointi
  • ikäystävällinen yritys
  • liiketoimintamuotoilu
  • käyttäjälähtöinen kehittäminen
 • Verkostoitumismahdollisuuksia samojen haasteiden parissa toimivien yritysten kanssa
 • näkyvyyttä tapahtumissa ja Silver Economy -hankkeen jakelukanavissa

Kehittämispaketti 3 (markkinointi)

Hinta: 140 euroa

Sisältää:

 • Osallistumisen yrityskohtaista kehittämistä sisältävään markkinointipilottiin (kevät 2021)
 • Osallistumisoikeuden kaikkiin hankkeen valmennuspajoihin, joita järjestetään mm. seuraavista aiheista:
  • palvelumuotoilu
  • +50-markkinointi
  • ikäystävällinen yritys
  • liiketoimintamuotoilu
  • käyttäjälähtöinen kehittäminen
 • verkostoitumismahdollisuuksia samojen haasteiden parissa toimivien yritysten kanssa
 • näkyvyyttä tapahtumissa ja Silver Economy -hankkeen jakelukanavissa

Kehittämispaketti on de minimis -tuen alainen.

Muuta: Aiemmin tarjolla ollut kansainvälinen kehittämispaketti on poistettu valikoimasta koronavirustilanteen aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi.

Kiinnostuitko tai kaipaako jokin asia lisätietoa? Ota yhteyttä!