Materiaalit

Tilaisuuksissa esitetyt materiaalit:

Kevään 2020 aikana hankkeessa järjestettiin Heinävedellä Silver Economy -markkinoiden mahdollisuudet yrityksille -tilaisuus. Tilaisuudessa kuultiin tuoreilla luvuilla päivitetty tietopaketti varttuneista kuluttajista ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta.

Kevään 2019 aikana hankkeessa järjestettiin kolme Silver Economy -markkinoiden mahdollisuudet yrityksille -tilaisuutta Pohjois-Karjalan alueella. Tilaisuuksissa kuultiin tuhti paketti varttuneista kuluttajista ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta sekä yritysten kokemuksia 50+ kohderyhmästä ja palvelujen kehittämisestä.

Muut Silver Economy -hankkeen julkaisut:

Silver Economy -hankkeen toimeksiannosta on valmistunut ensimmäinen opinnäytetyö. Minna Utriainen tutki keväällä 2019 yli 50-vuotiaille soveltuvia palveluiden markkinointikanavia. Opinnäytetyö vahvisti aiempaa tutkimusta korostaen muun muassa sitä, että yli 50-vuotiaat ovat hyvin heterogeeninen ihmisryhmä. Marketing of Services with the Silver Economy Generation.

Silver Economy -valmisteluhankkeessa syntyi sähköinen opas: Palvelumuotoiluopas yrityksille: kolme palvelukehityspolkua uusien Silver Economy -palvelujen luomiseen

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuita:

Arja Jämsén ja Tuula Kukkonen, Karelia (2020): Ikäystävällinen yhteiskunta tukee aktiivista ikääntymistä Julkaisussa pohditaan aktiivisen ikääntymisen edellytyksiä sekä sitä, miten ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen voi tukea aktiivista ikääntymistä. Yhtenä näkökulmana ikäystävälliseen yhteiskuntaan tarkastellaan ja kehitellään ikäystävällisen yrityksen konseptia.

Arja Jämsén ja Tuula Kukkonen, Karelia (2017): Ikäystävällinen yritys – Senioriasiakkaat tulevat! Oppaan lähtökohtana on ikäihmisen ja yrityksen arki ja se on kirjoitettu palvelemaan käytäntöä.

Liisa Ryhänen, Karelia (2014): Ikääntyneiden asiakaspalvelun erityispiirteet ja haasteet sekä henkilöstön osaamistarpeet Tässä raportissa esitellään kaksi tutkimusta jotka liittyvät Ikäosaamista pohjoiskarjalaiseen asiakaspalveluun -hankkeen selvitystyöhön.

Arja Jämsen ja Tuula Kukkonen, Karelia (2014): Moninainen ikäosaaminen, Ikäosaava yritys

Paula Sallinen, Karelian opinnäytetyö (2013): Ikäihminen kaupassa ja pankissa

Anna-Mari Pelkonen, MAMK:n opinnäytetyö, (2014): Matkailuyrittäjien näkemykset seniorimatkailun kehittämisestä Pohjois-Karjalassa.

Suvituulia Ahonen, JAMK:n opinnäytetyö (2013): Valmiimpia vastaanottamaan – Ikääntyneiden matkailuelämysten elementit ja elämysten kokemisen muutos

Anni Metsälehto, LAMK:n opinnäytetyö (2015): Palvelujen markkinointi ikäihmisille

Arja Jämsen ja Tuula Kukkonen, Karelia (2017): IkäNYT! -julkaisu; Ikäystävällisyys kääntää ajattelun uusiksi

InnoMuisti- ja ikäystävällinen yritys -Toimintamalli yritysten muisti- ja ikäystävällisyyden kehittämiseksi. Kehitetty Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n: Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa.

VTT Research Highlights 14 (2017): Ikääntyminen ja teknologia – Ageing and Technology (suomeksi ja englanniksi)

VTT-uutiset 10.9.2014: Laiminlyödyt hopeamarkkinat – Hyvää ikääntymistä tukevilla palveluilla alati kasvava tarve

Tiina Hyvärinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (2015). Seniorimatkailun mahdollisuudet – Seniorit edelläkävijöinä? Vastuullinen matkailu Pohjois-Karjalassa – matkailufoorumi. Julkaisu on osa Tourage-hanketta.1.1.2012-31.12.2014.

Kon-Tiki Tours / Matkaseniorit, lehdistötiedote. 16.1.2013. Seniorit valtaavat maailman matkailumarkkinat.

Pulkkinen, Ville; Tampereen yliopiston pro-gradu (2013): Asiakaskokemuksen muodostuminen ja rakenne päivittäistavara ja verkkokaupassa

Lyytinen, Sanna; JAMK:n opinnäytetyö (2012): ”MUMMUT MENEE IHAN MINNE VAAN” Eläkeläisten ostokäyttäytyminen matkatoimistoissa

Riihinen, Anniina; JAMK:n opinnäytetyö (2014): Aktiiviset eläkeläiset sähköisten matkailupalvelujen käyttäjinä : Koettu arvo matkailusivuilla