Materiaalit

Tilaisuuksissa esitetyt materiaalit:

Webinaari, 14.12.2021, ”Minkälaisia asiakkaita ovat yli 50-vuotiaat?”

Hankkeen päätöstilaisuus. Pääpuheenvuorot pitivät Säästöpankkiliiton Henna Mikkonen, Kantarin Nina Frosterus ja DigiConsumers-hankkeen (JyU) Jussi Nyrhinen. Tauon jälkeen teemasta keskusteltiin myös Fabrikin Jonne Martikaisen ja Hurryn Tero Hyttisen kanssa.

Webinaari, 16.3.2021, Miten markkinoida yli viisikymppisille?

Tilaisuudessa digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Risto Salminen kertoi +50-asiakkaista, heidän kulutustavoistaan ja vaikutuksesta yritysten tulevaisuuteen. Lisäksi käytiin läpi markkinointiviestinnän prosessia tämän yli viisikymppisten asiakkaiden näkökulmasta.

Webinaari, 2.6.2020, Huomioi nämä asiat markkinointiviestinnässä korona-aikana

Webinaarissa kuultiin ensin +50-markkinoista, minkä jälkeen yleisö sai kuulla Fabrikin Jonne Martikaisen, Tovarin Joona Kotilaisen ja Hurryn Anu Karreisen näkemyksiä siitä, miten koronavirustilanteessa kannattaisi markkinoida.

Heinävesi, 22.1.2020, Silver Economy -markkinoiden mahdollisuudet yrityksille

Tilaisuudessa kuultiin tuoreilla luvuilla päivitetty tietopaketti varttuneista kuluttajista ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta. Myös kevään 2019 aikana hankkeessa järjestettiin kolme vastaavaa tilaisuutta Joensuussa, Outokummussa ja Kiteellä.

Muut Silver Economy -hankkeen julkaisut:

Tutkimukset:

Karelia-ammattikorkeakoulun Kuluttajakäyttäytyminen-opintojakson opiskelijat haastattelivat vuosina 2019–2021 viisikymppistä tai sitä vanhempaa henkilöä tutkiessaan, miten yli 50-vuotiaat pohjoiskarjalaiset kuluttavat rahojaan ja suhtautuvat kohtaamaansa palveluun. Sama tutkimus toteutettiin kunakin toimintavuotena.

Kyselytutkimuksessa kysyttiin vuosittain osin samoja kysymyksiä. Joitakin kysymyksiä selkeytettiin, joten vastaukset eivät ole usein suoraan verrannollisia toisiinsa.

Opinnäytetyöt:

Silver Economy -hankkeen toimeksiannosta on valmistuneet opinnäytetyöt:

Muut:

Silver Economy -valmisteluhankkeessa syntyi sähköinen opas: Palvelumuotoiluopas yrityksille: kolme palvelukehityspolkua uusien Silver Economy -palvelujen luomiseen

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuita:

Arja Jämsén ja Tuula Kukkonen, Karelia (2020): Ikäystävällinen yhteiskunta tukee aktiivista ikääntymistä Julkaisussa pohditaan aktiivisen ikääntymisen edellytyksiä sekä sitä, miten ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen voi tukea aktiivista ikääntymistä. Yhtenä näkökulmana ikäystävälliseen yhteiskuntaan tarkastellaan ja kehitellään ikäystävällisen yrityksen konseptia.

Arja Jämsén ja Tuula Kukkonen, Karelia (2017): Ikäystävällinen yritys – Senioriasiakkaat tulevat! Oppaan lähtökohtana on ikäihmisen ja yrityksen arki ja se on kirjoitettu palvelemaan käytäntöä.

Liisa Ryhänen, Karelia (2014): Ikääntyneiden asiakaspalvelun erityispiirteet ja haasteet sekä henkilöstön osaamistarpeet Tässä raportissa esitellään kaksi tutkimusta jotka liittyvät Ikäosaamista pohjoiskarjalaiseen asiakaspalveluun -hankkeen selvitystyöhön.

Arja Jämsen ja Tuula Kukkonen, Karelia (2014): Moninainen ikäosaaminen, Ikäosaava yritys

Paula Sallinen, Karelian opinnäytetyö (2013): Ikäihminen kaupassa ja pankissa

Anna-Mari Pelkonen, MAMK:n opinnäytetyö, (2014): Matkailuyrittäjien näkemykset seniorimatkailun kehittämisestä Pohjois-Karjalassa.

Suvituulia Ahonen, JAMK:n opinnäytetyö (2013): Valmiimpia vastaanottamaan – Ikääntyneiden matkailuelämysten elementit ja elämysten kokemisen muutos

Anni Metsälehto, LAMK:n opinnäytetyö (2015): Palvelujen markkinointi ikäihmisille

Arja Jämsen ja Tuula Kukkonen, Karelia (2017): IkäNYT! -julkaisu; Ikäystävällisyys kääntää ajattelun uusiksi

InnoMuisti- ja ikäystävällinen yritys -Toimintamalli yritysten muisti- ja ikäystävällisyyden kehittämiseksi. Kehitetty Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n: Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa.

VTT Research Highlights 14 (2017): Ikääntyminen ja teknologia – Ageing and Technology (suomeksi ja englanniksi)

VTT-uutiset 10.9.2014: Laiminlyödyt hopeamarkkinat – Hyvää ikääntymistä tukevilla palveluilla alati kasvava tarve

Tiina Hyvärinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (2015). Seniorimatkailun mahdollisuudet – Seniorit edelläkävijöinä? Vastuullinen matkailu Pohjois-Karjalassa – matkailufoorumi. Julkaisu on osa Tourage-hanketta.1.1.2012-31.12.2014.

Kon-Tiki Tours / Matkaseniorit, lehdistötiedote. 16.1.2013. Seniorit valtaavat maailman matkailumarkkinat.

Pulkkinen, Ville; Tampereen yliopiston pro-gradu (2013): Asiakaskokemuksen muodostuminen ja rakenne päivittäistavara ja verkkokaupassa

Lyytinen, Sanna; JAMK:n opinnäytetyö (2012): ”MUMMUT MENEE IHAN MINNE VAAN” Eläkeläisten ostokäyttäytyminen matkatoimistoissa

Riihinen, Anniina; JAMK:n opinnäytetyö (2014): Aktiiviset eläkeläiset sähköisten matkailupalvelujen käyttäjinä : Koettu arvo matkailusivuilla