Case: Lakeland Karelia Oy & Lastun paikat – Tehtaan edustushuvilasta nykyaikaisen palvelutason sauna- ja kokoustiloiksi

Lakeland Karelia Oy tarjoaa matkailu- ja vapaa-ajan palveluita Kesälahdella. Palveluvalikoimaan kuuluu niin vuokramökkejä, melontaretkiä Suomen itäiselle rajapyykille kuin lasten vesitapahtumia kesäaikaan. Vuonna 2021 toiminta laajeni Kiteen suuntaan, kun kaupungin omistuksessa olevan Puhoksen lastulevytehtaan entisen edustus- ja saunatilojen hallinta siirtyi Lakeland Karelia Oy:lle. Oriveden rannalla sijaitsevaan Lastun paikoiksi kutsuttuun kokonaisuuteen kuuluu päätalo, jossa on tilaa aina 15 hengen kokoustamiseen ja yöpymistilat kahdeksalle hengelle, sekä Kesälahden talviuimareidenkin käytössä oleva kymmenpaikkainen sauna. Lisäksi samassa pihapiirissä kunttamaaston yli kulkevien pitkospuiden päässä on grillikota, savusauna ja osittain kumpareen sisään rakennettu Lastun korsu, jossa myös pystyy majoittumaan. Talvikaudelle Lastun paikoille on suunniteltu kokous- ja juhlatoimintaa sekä viikonloppumajoitusta, kesäkaudelle viikkoperustaista majoittumista. Palvelumuotoilun mikropilotin kehityskohteeksi otettiin asiakasymmärryksen parantaminen etenkin talvisesongin tarpeiden, eli lähinnä kokous- ja saunapalveluiden suhteen.

Kolmannelta sektorilta löytyy paljon yli 50-vuotiaita

Lastun paikkojen asiakasryhmiksi määriteltiin profiloinnin avulla laaja-alaisesti erilaiset yhdistykset ja yritykset, jotka voisivat tarvita tiloja erilaisiin kokous-, koulutus- ja vapaa-ajanviettotarkoituksiin. Suomalainen järjestö- ja julkinen sektori sopiikin Silver Economyn kohderyhmään, sillä alan työntekijöiden keski-ikä on 45 ikävuoden kieppeillä, kun yksityisellä sektorilla työntekijöiden keskimääräinen ikä on viitisen vuotta alhaisempi (Ruuskanen, P. ym, 2013). Markkinatutkimuksen perusteella kuluttajaryhmänä yli 50-vuotiaat arvostavat täyttä palvelua, palvelun sujuvuutta ja mahdollisuutta keskittyä oleelliseen (Kaupan liitto, 31.1.2020). Organisaation koulutus- tai tyhy-päivän ollessa kyseessä he kenties mieluummin keskittyisivät päivän ohjelmaan kuin tilojen järjestelyyn tai ruokailun järjestämiseen. Tietoa kulutushyödykkeistä varttuneet kuluttajat etsivät Internetistä (Kaupan liitto, 5.2.2020), joten myös vuokrattavien tilojen suhteen verkkosivujen tehokkuuteen ja hakukoneoptimointiin kannattaa panostaa.

Asiakasymmärrystä parannettiin kyselyn avulla

Asiakkaiden tarpeita ja toiveita päätettiin tutkia vielä edelleen sähköisen kyselyn avulla. Kyselyä jaettiin Silver Economy -hankkeen somekanavissa sekä yrittäjän omille sidosryhmille. Kyselytutkimus ei tuottanut kuitenkaan laajasti tulkittavia vastauksia vähäisen osallistujamäärän vuoksi, mutta Lastun paikkojen tuotekehitystä varten kyselystä voitiin silti vetää joitain johtopäätöksiä erityisesti yli 50-vuotiaiden kohderyhmään kuuluvien vastausten pohjalta. Kyselyn pohjalta voitiin todeta, että monet asiakasprofiileja laadittaessa esitetyt olettamukset pitivät hyvin paikkansa.

Asiakasymmärryksen kartoituksen ja kyselyn tulosten pohjalta Lastun paikkojen kokous- ja saunapalveluille luotiin ulkoinen tuotekortti, joita voidaan hyödyntää markkinoinnissa sekä palvelun luomisessa. Ulkoinen tuotekortti antaa asiakkaan näkökulmasta oleelliset tiedot palvelusta sekä askelmerkit kohderyhmälle merkityksellisten asioiden markkinoinnista (Culture Creators 2016), ja kokoaa palvelua tuottavalle yritykselle yhteen oleellisen tiedon asiakkaalle merkityksellisistä asioista.

Ei se välimatka, vaan palvelut

Kyselyn perusteella voitiin havaita, että tämän päivän asiakkaalle tilan sijainnilla ei ole merkitystä, jos muut palvelut ovat kohdallaan. Laadukkaat palvelut, tilan varustelutaso ja ennen kaikkea miljöö ovat asiakkaiden näkökulmasta asioita, joilla palvelu erottuu. Palvelupaketin kokonaisvaltaisuus ja aktiviteetteja ruokkiva ympäristö voi hyvinkin painaa tilanteesta riippuen vaakakupissa enemmän kuin sijainti kotikaupungin keskustassa.

Teksti ja kuvat Outi Santaniemi, projektikoordinaattori, Karelia-amk

LÄHTEET:

Ruuskanen, P., Selander, K., Anttila, T. 2013. Palkkatyössä kolmannella sektorilla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Luettavissa: https://tem.fi/documents/1410877/2864661/Palkkaty%C3%B6ss%C3%A4+kolmannella+sektorilla+27062013.pdf

Kaupan liitto, 31.1.2020. Vakaat ja vastuulliset yli 55-vuotiaat arvostavat palvelua. Blogikirjoitus. https://kauppa.fi/uutishuone/2020/01/31/vakaat-ja-vastuulliset-yli-55-vuotiaat-arvostavat-palvelua/

Kaupan liitto, 5.2.2020. Tietoisku: Millainen on ikääntyvä asiakas nyt ja huomenna? Blogikirjoitus. https://kauppa.fi/uutishuone/2020/02/05/tietoisku-millainen-on-ikaantyva-asiakas-nyt-ja-huomenna

Culture Creators. 2016. 2. Valmennus: Tuotteistaminen ja testaus. Verkkosivusto. Saatavilla: http://www.kulmat.fi/opi-lisaa/culture-creators/tuotteistaminen-ja-testaus

One thought on “Case: Lakeland Karelia Oy & Lastun paikat – Tehtaan edustushuvilasta nykyaikaisen palvelutason sauna- ja kokoustiloiksi

  1. Päivitysilmoitus: Katso tästä kaikki 10 palvelumuotoilun casea | Silver Economy

Kommentointi on suljettu.