Kyselytutkimus: Pohjoiskarjalaiset yli 50-vuotiaat etsivät useimmin tietoa ostostensa tueksi Googlesta

Karelia-ammattikorkeakoulun Kuluttajakäyttäytyminen-opintojakson opiskelijat haastattelivat maalis-toukokuussa 2021 yhteensä 257 viisikymppistä tai sitä vanhempaa henkilöä tutkiessaan, miten yli 50-vuotiaat pohjoiskarjalaiset kuluttavat rahojaan ja suhtautuvat kohtaamaansa palveluun.

Haastatteluiden vastauksiin vaikutti koronavirustilanteen vuoksi tehdyt rajoitukset, joiden kohteet ja ajankohdat vaihtelivat.

Kyselytutkimuksessa kysyttiin osin samoja kysymyksiä kuin vuosina 2018, 2019 ja 2020. Joitakin kysymyksiä selkeytettiin, joten vastaukset eivät ole usein suoraan verrannollisia toisiinsa.

Tutkimuksessa kysyttiin seuraavia asioita:

  1. Mihin vapaa-aikaan, hyvinvointiin ja matkustamiseen liittyviin asioihin olet käyttänyt rahaa viimeisen kuuden kuukauden aikana?
  2. Oletko joskus ostanut verkkokaupasta? Jos kyllä, miksi olet ostanut verkkokaupasta?
  3. Oletko hankkinut viimeisen vuoden aikana aiempaa enemmän tuotteita tai palveluita verkon kautta?
  4. Kuinka usein haet tietoa tuotteista tai palvelusta, joita olet hankkimassa seuraavista lähteistä? (15 vaihtoehtoa)
  5. Kuvaile omin sanoin, kuinka hyvin tai huonosti sinun ikäisesi kuluttajat huomioidaan kaupassa asioidessasi (sekä verkkokauppa että kivijalkakauppa).
  6. Kaipaatko lisää vapaa-aikaan liittyviä toimintoja/palveluita, josta olet itse valmis maksamaan?
  7. Minkälaisissa kohteissa haluaisit vierailla kesällä 2021 Pohjois-Karjalassa?

Case: Valamon opisto – palvelumuotoilun menetelmillä kehitettiin kurssitoiminnan palautejärjestelmää

Valamon luostarin yhteydessä toimiva Valamon opisto on vuodesta 1986 toiminut kansanopisto, jonka perustehtäviin kuuluvat ortodoksisen uskon ja elämäntavan vaaliminen, ikonimaalauksen opettaminen, hyvä elämä, kädentaidot sekä kulttuuri. Valamon opisto on avoin kaikille, ja opetusta tarjotaan ympäri vuoden. (Valamon luostari 2021.) Silver Economy -hankkeen mikropilotissa tavoitteeksi asetettiin kehittää Valamon opistolle kestävää toimintatapaa asiakkaan kuunteluun ja palautteen hyödyntämiseen kurssitoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lue loppuun

Case: Lakeland Karelia Oy & Lastun paikat – Tehtaan edustushuvilasta nykyaikaisen palvelutason sauna- ja kokoustiloiksi

Lakeland Karelia Oy tarjoaa matkailu- ja vapaa-ajan palveluita Kesälahdella. Palveluvalikoimaan kuuluu niin vuokramökkejä, melontaretkiä Suomen itäiselle rajapyykille kuin lasten vesitapahtumia kesäaikaan. Vuonna 2021 toiminta laajeni Kiteen suuntaan, kun kaupungin omistuksessa olevan Puhoksen lastulevytehtaan entisen edustus- ja saunatilojen hallinta siirtyi Lakeland Karelia Oy:lle. Oriveden rannalla sijaitsevaan Lastun paikoiksi kutsuttuun kokonaisuuteen kuuluu päätalo, jossa on tilaa aina 15 hengen kokoustamiseen ja yöpymistilat kahdeksalle hengelle, sekä Kesälahden talviuimareidenkin käytössä oleva kymmenpaikkainen sauna. Lisäksi samassa pihapiirissä kunttamaaston yli kulkevien pitkospuiden päässä on grillikota, savusauna ja osittain kumpareen sisään rakennettu Lastun korsu, jossa myös pystyy majoittumaan. Talvikaudelle Lastun paikoille on suunniteltu kokous- ja juhlatoimintaa sekä viikonloppumajoitusta, kesäkaudelle viikkoperustaista majoittumista. Palvelumuotoilun mikropilotin kehityskohteeksi otettiin asiakasymmärryksen parantaminen etenkin talvisesongin tarpeiden, eli lähinnä kokous- ja saunapalveluiden suhteen.

Lue loppuun

Case: Onnelin hoiva ja oivallus – liiketoimintaa suunniteltiin asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun avulla

Outi Luostarinen on toiminut kauneus- ja jalkahoitolayrittäjänä Juvalla ja Heinävedellä. Luostarisen haaveena on laajentaa yritystoimintaansa kosmetologin palveluista ammattijärjestäjän ja henkilökohtaisen avustajan palveluihin, ja tuoda näin erityisesti syrjäseutujen ikääntyneille ihmisille helpotusta arjen toimiin. Silver Economy -hankkeen palvelumuotoilun mikropilotissa keskityttiin kehittämään yrittäjän palvelutarjontaa asiakaskeskeisesti ja havaittiin, että palvelumuotoilun menetelmät sopivat yrityskehittämisen varhaisessakin vaiheessa oleville yrityksille.

Lue loppuun

Webinaari: Minkälaisia asiakkaita ovat yli 50-vuotiaat?

Tervetuloa kaikille avoimeen ja maksuttomaan onlinetilaisuuteen tiistaina 14.12.2021 klo 12.30-15!

Haluatko ymmärtää, mitkä asiat ovat tärkeitä keski-ikäisille ja sitä vanhemmille asiakkaille? Tiedätkö, miten +50-asiakkaat suhtautuvat kivijalkakauppaan ja verkosta ostamiseen verrattuna nuorempiin asiakkaisiin? Lyhyt vastaus on, että yli 50-vuotiaat ovat iso ja monipuolinen asiakasryhmä, joka yritysten pitäisi tuntea paremmin.

Lue loppuun

Case: Tavaravalmentaja – kehitysprojektissa laadittiin sähköinen opaskirja ammattijärjestäjän palveluiden tueksi

Ammattijärjestäjä Sanna Koskinen, Tavaravalmentaja, suunnittelee uutta palvelua yli 50-vuotiaille asiakkaille. Asiakkaan lapset ovat muuttaneet jo pois kotoa, ja muutto pienempään asuntoon saattaa siintää tulevaisuudessa – osalla lähempänä, osalla hieman kauempana. Mutta miten vaikkapa omakotitaloon vuosien mittaan kertyneistä tavaroista pääsee irrottautumaan, kun moneen tavaraan liittyy muisto tai vähintäänkin hauska tarina? Tavaravalmentajan ratkaisu ongelmaan on henkilökohtaisen ammattijärjestäjän palvelun rinnalle luotava opas ja työkirja tavarakaaoksen hallintaan ja erityisesti vähentämiseen. Palvelumuotoilun mikropilotissa lähdettiin testaamaan ideaa oppaasta, joka olisi saatavilla e-kirjana sekä mahdollisesti myöhemmin tuotteistettavissa muiksikin tuotteiksi.  

Lue loppuun

Oppia Englannista: Erinomainen asiakaspalvelu tuo +50-asiakkaan uudelleen ostoksille

Tampereen K50-messuilla lokakuussa 2021 oli useita messupisteitä, joilla markkinoitiin ikääntyvien arkea auttavia apuvälineitä.

Suurin syy, miksi liikkumisen apuvälineitä tarvitsevat asiakkaat ostavat uudestaan samalta yritykseltä, on asiakkaiden saama erinomainen asiakaspalvelu. Tuotteen laadulla ja hinnallakin oli merkitystä, mutta tasokas asiakaspalvelu oli niitä selvästi tärkeämpää, selviää Isossa-Britanniassa tehdyssä kyselytutkimuksessa.

Lue loppuun

Case: Fysio-Voimala Oy – jalkautuminen asiakkaiden pariin antoi arvokasta tietoa palvelun jatkokehittämiseen

Fysio-Voimala Oy:n palvelumuotoilun mikropilotissa kehityskohteena oli fysioterapian hybridimallin kehittäminen ja palveluidean testaaminen. Hybridimallin tarkoituksena on tuoda fysioterapian asiakkaalle mahdollisuus hoitaa ainakin osa tapaamisista etäyhteyden välityksellä. Palvelun pääkohderyhmäksi määriteltiin itsemaksavat asiakkaat, jotka tulevat fysioterapiapalvelujen äärelle joko lääkärin lähetteellä tai omakustanteisesti. Etävastaanoton lisääminen yrityksen palveluihin katsottiin tukevan yrityksen muita palveluita, joihin kuuluu vastaanotolla tapahtuva sekä asiakkaan kotona toteutettava fysioterapia.

Lue loppuun