Aihearkisto: Yleinen

Case: Polunmutka Oy – Kesäpolku-tapahtumaa kehitettiin palvelumuotoilun avulla

Silver Economy -hankkeessa toteutetaan syksyn 2021 aikana palvelumuotoilun mikropilotteja, joiden tarkoituksena on saattaa loppuun hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä aloitettu yli 50-vuotiaille asiakkaille suunnattujen palveluiden kehitystyö.

Yksi mikropilotteihin osallistuneista yrityksistä on joensuulainen Polunmutka Oy. Polunmutkan kanssa tuotteistettiin uusi tapahtuma, joka olisi toteutettavissa tulevaisuudessa eri paikoissa yrityksen toiminta-alueilla. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kesäpolku-tapahtumassa Polunmutka pääsi myös kuuntelemaan asiakkaitaan siten, että yritys vahvisti ymmärrystään siitä, mitä asiakkaat arvostavat, ja mitkä arvot ovat tärkeitä sekä yritykselle että sen asiakkaille.

Lue loppuun

Syyskuun tilaisuuksissa etsitään tapoja toimia yli 50-vuotiaiden markkinoilla entistä kannattavammin

asiantuntija mika pasanen esitelmöi ison ruudun ääressä luentotilassa

Liiketoimintamallien tarkastelu voi auttaa yritystä löytämään uutta näkökulmaa erilaisten asiakasryhmien parempaa ja kannattavampaa palvelua varten. Tätä teemaa käsiteltiin keskiviikkona 1. syyskuuta, kun Silver Economy -hankkeessa palattiin kasvotusten järjestettäviin avoimiin tilaisuuksiin Joensuun Taito Galleriassa. Tilaisuudessa puhuttiin siitä, miten yritykset voivat saada yli 50-vuotiaista asiakkaista lisää kilpailukykyä.

Lue loppuun

Avoin tilaisuus: Näin saat lisää kilpailukykyä +50-asiakkaista

Useat yritykset eri palvelualoilla ovat onnistuneet parantamaan liiketoimintaansa huomioimalla paremmin yli 50-vuotiaiden asiakkaiden tarpeet. Monen kannattaa pohtia omaa asiakaskuntaansa: olisiko jotain uutta, mitä tälle yhä kasvavalle asiakasryhmälle voisi tarjota? Mikä heitä kiinnostaisi? Mikä saisi heidät pysymään asiakkaina ja ehkäpä ostamaan lisää palveluja tai tuotteita?

Lue loppuun

Tule mukaan ikäystävällisen yrityksen -opintojakson pilottiin

Ikäystävällinen yritys -verkko-opintojakson maksuton pilotti, 13.9.–12.12.2021.

Useat yritykset ovat onnistuneet parantamaan liiketoimintaansa huomioimalla paremmin ikääntyneiden asiakkaiden tarpeet. Voisiko ikäystävällisyys tuoda sinunkin yrityksellesi uusia asiakkaita, parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä lisätä liikevaihtoa? Opintojaksolla pääset mm. työstämään oman yrityksesi ikäystävällisyyttä eteenpäin konkreettisten tehtävien kautta.

Lue loppuun

Palveluiden kehittämistyö finaaliin mikropilottien avulla

Silver Economy -hankkeessa tarjotaan syksyn 2021 aikana hankkeeseen osallistuneille yrityksille mahdollisuutta tulla mukaan yrityskehittämisen mikropilotteihin. Mutta mikä ihme on ”mikropilotti”? Tämä sanakaunotar otettiin käyttöön kesän 2021 alussa, kun ryhdyttiin suunnittelemaan, miten voitaisiin parhaiten auttaa hankkeen kautta palveluidensa kehityksessä alkuun päässeitä yrityksiä. Pohdinnan tuloksena päätettiin tarjota yrityksille mahdollisuutta pilotoida, tai kehittää loppuun saakka pitkälle edistyneitä 50+ -asiakkaille suunnattuja palveluitaan ketterästi, rivakasti ja tehokkaasti, hankkeen koulutuksissa hankittuja oppeja palvelumuotoilusta ja viestinnästä hyödyntäen.

Kehitystyötä yrityksen tarpeiden mukaan

Mikropilotit räätälöidään aina osallistuvan yrityksen kehitystarpeiden mukaisesti. Mikropilotti sopii yrityksellesi erityisesti, jos kehitystyösi on edennyt jo konseptointi-, tuotteistus- tai testausvaiheeseen, ja tarvitset vähän työntöapua maaliin päästäksesi. Hankkeen koulutuksiin osallistuneet yritykset voivat palvelun avulla hioa asiakasymmärrystään ja viedä loppuun yli viisikymppisille asiakkaille suunnatun uuden tai vanhan palvelun kehitystyön palvelumuotoilun apuvälineitä hyväksikäyttäen. Kehitystyössä yritysten apuna ja koutsina toimii hankkeen yrityskehittäjä Outi Santaniemi. Mikropilotteihin on tarjolla kymmenen paikkaa, ja niiden toteutusaika on heinä- marraskuu 2021.

Nopea ja ketterä kehitysprojekti

Pilotointi pitää sisällään alkukartoituksen ja kaksi tapaamista, joiden aikana voidaan järjestää työpajoja, ottaa mukaan testiryhmiä testaamaan konsepti- tai lanseeraustasolla olevia palveluita, tai tuotteistetaan pitkälle kehitettyä palvelua. Pilotoinnin sisältö riippuu siis paljon yrityksen kehitystavoitteesta ja palvelun kehittämisen tilasta. Ajallisesti pilotin kesto vaihtelee kuukaudesta puoleentoista kuukauteen, kehittämistyön vaiheesta ja laajuudesta riippuen.

Mikropiloteista kirjoitetaan syksyn mittaan myös blogisarja, joiden kautta päästään tutustumaan case-esimerkkeihin, joissa palvelumuotoilun keinoja on hyödynnetty nopeissa ja ketterissä palvelukehitysprosesseissa.

Mikropilottien yrityskehittäjä Outi Santaniemi astui Silver Economy -hankkeen projektikoordinaattorin tehtäviin kesällä 2021. Outi on koulutukseltaan muotoilija (AMK) ja omaa runsaasti työkokemusta erilaisista asiakaspalvelu- ja tuotekehitystehtävistä. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina luovilla aloilla lähes kymmenen vuoden ajan, ja tällä hetkellä hän täydentää osaamistaan palvelumuotoilun yamk-opinnoilla.

Ilmoittaudu mukaan mikropilotteihin ja muuhun syksyn ohjelmaan täältä!

Koulutus tukena ikäystävällisen yrityksen kehittämisessä

Karelia-ammattikorkeakoulussa on osana Silver Economy -hanketta paneuduttu ikäystävällisen yrityksen konseptiin. Seuraava askel tässä kehittämistyössä on syksyllä 2021 pilotointiin tuleva opintojakso Ikäystävällinen yritys. Opintojakson laajuus on viis opintopistettä. Pilottivaiheessa opintojakso on tarjolla Silver Economy -hankkeen yhteistyöyrityksille. Pilotoinnin jälkeen opintojakson on tarkoitus tulla tarjolle avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan.

Lue loppuun

Miten sisältömarkkinointi auttaa yritystäsi?

Sisältömarkkinointi on hyvä keino tavoiteltaessa kestävää asiakassuhdetta. Se on sitä myös yli viisikymppisten asiakkaiden kohdalla. He ovat asiakkaita, jotka haluavat saada tietoa ostopäätösten tueksi ja he etsivät tietoa aktiivisemmin kuin monet nuorempien ikäryhmien jäsenet. He haluavat hyötyä etenkin arkeen, ja se näkyy kulutustavoissa.

Sisältömarkkinointi on suunnitelmallista ja säännöllistä markkinointia, jonka tarkoituksena on luoda ja välittää kohdeyleisölle kiinnostavaa sisältöä, jonka avulla löydetään uusia asiakkaita ja sitoutetaan nykyisiä asiakkaita vahvemmin yritykseen.

Lue loppuun

”Miten markkinoida yli viisikymppisille?” – katso webinaarin tallenne ja esitysmateriaalit

Silver Economy -hanke järjesti 16.3.2021 webinaarin otsikolla ”Miten markkinoida yli viisikymppisille?”. Tilaisuudessa digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Risto Salminen kertoi +50-asiakkaista, heidän kulutustavoistaan ja vaikutuksesta yritysten tulevaisuuteen. Lisäksi käytiin läpi markkinointiviestinnän prosessia tämän yli viisikymppisten asiakkaiden näkökulmasta.

Lue loppuun