Koulutus tukena ikäystävällisen yrityksen kehittämisessä

Karelia-ammattikorkeakoulussa on osana Silver Economy -hanketta paneuduttu ikäystävällisen yrityksen konseptiin. Seuraava askel tässä kehittämistyössä on syksyllä 2021 pilotointiin tuleva opintojakso Ikäystävällinen yritys. Opintojakson laajuus on viis opintopistettä. Pilottivaiheessa opintojakso on tarjolla Silver Economy -hankkeen yhteistyöyrityksille. Pilotoinnin jälkeen opintojakson on tarkoitus tulla tarjolle avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan.

Opintojaksolla paneudutaan ikääntyneisiin asiakkaisiin ja heidän tarpeisiinsa. Ketä ovat ikääntyneet asiakkaamme, tunnemmeko heitä ja heidän tarpeitaan? Tiedämmekö, minkälaisista tuotteista ja palveluista he olisivat kiinnostuneita? Oman yrityksen asiakasprofiilin pohtiminen auttaa vastaamaan näihin kysymyksiin.

Lisäksi pohditaan ikäystävällisyyden kehittämisen merkitystä oman yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta: Miten kasvattaa liiketoimintaa huomioimalla eniten ja nopeimmin kasvava asiakasryhmä, ikääntyneet? Ja mitä se ikäystävällisyys ihan oikeasti ja konkreettisesti tarkoittaa?

Suomessakin on nopeasti käynnistynyt keskustelu esimerkiksi ikäystävällisestä asumisesta ja ikäystävällisistä kaupungeista ja kunnista. Entäpä yritysten näkökulmasta, miten ikäystävällisyys käytännössä voisi näkyä ja tuottaa tulosta?

Ikäystävällisen yrityksen kriteerit

Silver Economy -hankkeen aikana on kartoitettu kansainvälisiä esimerkkejä ikäystävällisen yrityksen kriteereistä: mitkä asiat kertovat yrityksen ikäystävällisyydestä? Kriteerit ovat eri maissa ja eri yhteyksissä luonnollisesti erilaisia, mutta niistä on löydettävissä yhteisiä tekijöitä. Näitä analysoimalla Silver Economy -hankkeessa on kehitetty suomalaiset ikäystävällisen yrityksen kriteerit. Opintojaksossa paneudutaan näihin kriteereihin ja pohditaan niiden sovellettavuutta omalle toimialalle ja omaan yritykseen.

Kriteereissä yrityksen ikäystävällisyyttä tarkastellaan tuotteiden ja palvelujen, asiakaspalvelun, viestinnän ja markkinoinnin, esteettömyyden ja saavutettavuuden sekä työnantajana toimimisen näkökulmasta. Kaikkia näitä kriteerejä on purettu hyvinkin konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi.

Opintojakson aikana kurkistetaan myös palvelumuotoilun maailmaan: Asiakaskokemus on avain myös ikäystävällisyyden kehittämiseen, ja palvelumuotoilun keinoin on mahdollista saada tietoa asiakaskokemuksesta ja sen perusteella lähteä kehittämään yrityksen toimintaa.

Suunnitelma omalle yritykselle

Oman yrityksen ikäystävällisyyden kehittämissuunnitelman tekeminen on osa opintojaksoa. Suunnitelmassa pohditaan, miten ikäystävällisen yrityksen kriteereitä voitaisiin soveltaa, ja mitä kannattaisi tehdä ihan ensimmäiseksi.

Jos mahdollista, toteutetaan pienimuotoinen kokeilu omassa yrityksessä. Suunnitelman toivotaan palvelevan yritystä myös jatkossa, kun se haluaa palvella ikääntyneitä asiakkaitaan entistä paremmin – ja kehittää tuotteitaan ja palvelujaan yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, joten osallistuminen on ajasta ja paikasta riippumatonta: Asioihin voi paneutua juuri sillä hetkellä, joka itselle on kaikkein sopivin. Verkko-oppimisympäristössä on mahdollisuus tutustua muiden yritysten toimijoihin ja jakaa heidän kanssaan kokemuksia ja ideoita.

Opintojaksoa varten tehdyt tallenteet ja laaja materiaalipankki tarjoavat ideoita, innostusta ja inspiraatiota oman yrityksen ikäystävällisyyden kehittämiseen.

Kirjoittaja: Tuula Kukkonen

One thought on “Koulutus tukena ikäystävällisen yrityksen kehittämisessä

  1. Päivitysilmoitus: Tule mukaan ikäystävällisen yrityksen opintojakson pilottiin – tarjolla vain hankkeeseen osallistuneille yrityksille | Silver Economy

Kommentointi on suljettu.