Kirjoittajan arkistot:Tanja Rimpilä

Avoin tilaisuus: Näin saat lisää kilpailukykyä +50-asiakkaista

Useat yritykset eri palvelualoilla ovat onnistuneet parantamaan liiketoimintaansa huomioimalla paremmin yli 50-vuotiaiden asiakkaiden tarpeet. Monen kannattaa pohtia omaa asiakaskuntaansa: olisiko jotain uutta, mitä tälle yhä kasvavalle asiakasryhmälle voisi tarjota? Mikä heitä kiinnostaisi? Mikä saisi heidät pysymään asiakkaina ja ehkäpä ostamaan lisää palveluja tai tuotteita?

Lue loppuun

Tule mukaan ikäystävällisen yrityksen -opintojakson pilottiin

Ikäystävällinen yritys -verkko-opintojakson maksuton pilotti, 13.9.–12.12.2021.

Useat yritykset ovat onnistuneet parantamaan liiketoimintaansa huomioimalla paremmin ikääntyneiden asiakkaiden tarpeet. Voisiko ikäystävällisyys tuoda sinunkin yrityksellesi uusia asiakkaita, parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä lisätä liikevaihtoa? Opintojaksolla pääset mm. työstämään oman yrityksesi ikäystävällisyyttä eteenpäin konkreettisten tehtävien kautta.

Lue loppuun

Palveluiden kehittämistyö finaaliin mikropilottien avulla

Silver Economy -hankkeessa tarjotaan syksyn 2021 aikana hankkeeseen osallistuneille yrityksille mahdollisuutta tulla mukaan yrityskehittämisen mikropilotteihin. Mutta mikä ihme on ”mikropilotti”? Tämä sanakaunotar otettiin käyttöön kesän 2021 alussa, kun ryhdyttiin suunnittelemaan, miten voitaisiin parhaiten auttaa hankkeen kautta palveluidensa kehityksessä alkuun päässeitä yrityksiä. Pohdinnan tuloksena päätettiin tarjota yrityksille mahdollisuutta pilotoida, tai kehittää loppuun saakka pitkälle edistyneitä 50+ -asiakkaille suunnattuja palveluitaan ketterästi, rivakasti ja tehokkaasti, hankkeen koulutuksissa hankittuja oppeja palvelumuotoilusta ja viestinnästä hyödyntäen.

Kehitystyötä yrityksen tarpeiden mukaan

Mikropilotit räätälöidään aina osallistuvan yrityksen kehitystarpeiden mukaisesti. Mikropilotti sopii yrityksellesi erityisesti, jos kehitystyösi on edennyt jo konseptointi-, tuotteistus- tai testausvaiheeseen, ja tarvitset vähän työntöapua maaliin päästäksesi. Hankkeen koulutuksiin osallistuneet yritykset voivat palvelun avulla hioa asiakasymmärrystään ja viedä loppuun yli viisikymppisille asiakkaille suunnatun uuden tai vanhan palvelun kehitystyön palvelumuotoilun apuvälineitä hyväksikäyttäen. Kehitystyössä yritysten apuna ja koutsina toimii hankkeen yrityskehittäjä Outi Santaniemi. Mikropilotteihin on tarjolla kymmenen paikkaa, ja niiden toteutusaika on heinä- marraskuu 2021.

Nopea ja ketterä kehitysprojekti

Pilotointi pitää sisällään alkukartoituksen ja kaksi tapaamista, joiden aikana voidaan järjestää työpajoja, ottaa mukaan testiryhmiä testaamaan konsepti- tai lanseeraustasolla olevia palveluita, tai tuotteistetaan pitkälle kehitettyä palvelua. Pilotoinnin sisältö riippuu siis paljon yrityksen kehitystavoitteesta ja palvelun kehittämisen tilasta. Ajallisesti pilotin kesto vaihtelee kuukaudesta puoleentoista kuukauteen, kehittämistyön vaiheesta ja laajuudesta riippuen.

Mikropiloteista kirjoitetaan syksyn mittaan myös blogisarja, joiden kautta päästään tutustumaan case-esimerkkeihin, joissa palvelumuotoilun keinoja on hyödynnetty nopeissa ja ketterissä palvelukehitysprosesseissa.

Mikropilottien yrityskehittäjä Outi Santaniemi astui Silver Economy -hankkeen projektikoordinaattorin tehtäviin kesällä 2021. Outi on koulutukseltaan muotoilija (AMK) ja omaa runsaasti työkokemusta erilaisista asiakaspalvelu- ja tuotekehitystehtävistä. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina luovilla aloilla lähes kymmenen vuoden ajan, ja tällä hetkellä hän täydentää osaamistaan palvelumuotoilun yamk-opinnoilla.

Ilmoittaudu mukaan mikropilotteihin ja muuhun syksyn ohjelmaan täältä!

Webinaari: Miten markkinoida yli viisikymppisille?

Ti 16.3. klo 12-12.40: ”Miten markkinoida yli viisikymppisille?”

Tavoitatko kaikki tärkeimmät asiakasryhmäsi oikeissa kanavissa heille sopivilla sisällöillä? Nappaa lounaskahvimukisi mukaan ja tule kuuntelemaan Karelia-ammattikorkeakoulun webinaariin siitä, mitkä asiat on tärkeää huomioida yli viisikymppisille markkinoitaessa ja miten onnistut käytännössä.

Lue loppuun

Kun tarve on tunnistettu, palveluiden parantamista on jatkettu etäsparrauksilla

Silver Economyn suosituimpia valmennuksia ovat olleet eri paikkakunnilla järjestetyt palvelumuotoiluvalmennukset. Loppukevään 2020 etävalmennusten jälkeen pääsimme syksyllä jatkamaan palvelumuotoiluvalmennuksia Heinävedellä ja Joensuussa läsnäolo- ja hybridivalmennusten merkeissä.

Palvelumuotoiluvalmennusten tavoitteena oli tarjota yrityksille osaamista ja työkaluja palvelukehittämiseen. Valmennuksissa osallistujat kehittivät oman yrityksensä nykyisiä tai uusia palveluita +50-asiakkaille konkreettisten tehtävien kautta. Myöhemmin osa yrityksistä jatkoi kehittämistyötään etäsparrausten kautta.

Lue loppuun

Opinnäytetyö: COVID-19 vaikutus senioreiden matkailukäyttäytymiseen

Silver Economy -hankkeen toimeksiannosta on valmistunut neljäs opinnäytetyö, jonka aiheena: COVID-19 vaikutus senioreiden matkailukäyttäytymiseen. Opinnäytetyössä selvitettiin koronapandemian vaikutuksia 50–74-vuotiaiden matkailukäyttäytymiseen. Työssä tutkittiin kuinka koronavirus on vaikuttanut kohderyhmän matkakohteiden ja aktiviteettien valintaan, turvallisuuden tunteeseen sekä luotettavuuteen matkanjärjestäjiä kohtaan sekä kerättiin tietoa kahden matkailualan yrityksen näkemyksistä kohderyhmän matkailukäyttäytymisestä pandemian aikana. Kirjoittaja Katariina Lihavainen opiskeli Karelia-ammattikorkeakoulun Matkailu- ja palveluliiketoiminta -koulutuksessa.

Tavoite on, että ajankohtaisia tuloksia kohderyhmän matkailukäyttäytymisestä voidaan hyödyntää alueen yli 50-vuotiaille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.

Kehittämistä ja malleja maailmalta – Japanilaiset AEON ja Keio Department Store ovat jo vuosia panostaneet ikääntyneisiin asiakkaisiin

Silver Economy -hankkeen toimintaan kuuluu keskeisesti kansainvälisten hyvien käytäntöjen kerääminen ja jakaminen. Tavoitteenamme on jatkossa esitellä teille blogeissamme hyviä kansainvälisiä käytäntöjä. Ensimmäisenä näistä esittelemme konsepteja Japanista.

Japani on jo vuosia kääntänyt huomionsa Silver Economy -markkinoihin kehittämällä ikääntyville robotteja ja teknologisia tuotteita (Yle, Financial Times). Japanissa on useita termejä ja määritelmiä kuvaamaan ikääntyneitä kuluttajia, näistä termi “Silver market” on laajasti käytetty (Chéron, 2011).

Lue loppuun

Parempia asiakaskohtaamisia ja uusia ideoita asiakaspalveluun

Nykypäivänä asiakkaat ovat eri kanavissa ja hyvin eri aikoihin. Asiakaspalvelutyö on aina ihmisten välistä kohtaamista – oli kanava mikä hyvänsä. Erilaisten viestintäkanavien monipuolistuminen haastaa asiakaspalvelun ammattilaisia hyödyntämään kohtaamistaitojaan eri kanavissa. Toimintaympäristöt muuttuvat ja asiakkaat odottavat palveluntarjoajilta yhä nopeampia reagointiaikoja (Flink, Kerttula, Nordling, Rautio, 2015.). Asiakaskohtaamisiin liittyy lisäksi erilaisia elementtejä kuten omat asenteet, ennakkokäsitykset, sanavalinnat, oma ajankäyttö ja läsnäolo tilanteessa (Selin, Selin, 2005).

Keväällä 2020 käsittelimme asiakaspalvelua ja asiakaskohtaamisia ikäystävällisen yrityksen valmennuksen merkeissä. Syksyllä jatkoimme asiakaspalvelun kehittämistä edelleen asiakaspalveluvalmennuksissa.

Lue loppuun