Syyskuun tilaisuuksissa etsitään tapoja toimia yli 50-vuotiaiden markkinoilla entistä kannattavammin

asiantuntija mika pasanen esitelmöi ison ruudun ääressä luentotilassa

Liiketoimintamallien tarkastelu voi auttaa yritystä löytämään uutta näkökulmaa erilaisten asiakasryhmien parempaa ja kannattavampaa palvelua varten. Tätä teemaa käsiteltiin keskiviikkona 1. syyskuuta, kun Silver Economy -hankkeessa palattiin kasvotusten järjestettäviin avoimiin tilaisuuksiin Joensuun Taito Galleriassa. Tilaisuudessa puhuttiin siitä, miten yritykset voivat saada yli 50-vuotiaista asiakkaista lisää kilpailukykyä.

Tiivis iltapäivätuokio koostui hankkeen asiantuntijoiden puheenvuoroista. Alkupuheenvuorossaan markkinoinnin asiantuntija Risto Salminen korosti sitä, miksi yli 50-vuotiaat ovat tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Sen jälkeen oli liiketalouden yliopettaja Mika Pasasen vuoro esitellä erilaisia liiketoimintamalleja, joita yritykset Suomessa ja muualla Euroopassa ovat ottaneet käyttöönsä palvellakseen paremmin +50-asiakkaita.

Salminen korosti puheenvuorossaan, että yli 50-vuotiaat ovat iso markkina, jota ei voi ajatella yhtenä kohderyhmänä.

– Ihmisillä on erilaisia arvoja, kiinnostuksen kohteita, elämäntyylejä ja elämäntilanteita. Lisäksi nykyiset yli 50-vuotiaat poikkeavat aiemmista sukupolvista, sillä he ovat eläneet erilaisen elämän kuin vaikkapa heidän vanhempansa, Salminen sanoi.

– Isossa kuvassa yli 50-vuotiaat asiakkaat voi jakaa halutessaan kahdenlaisiin markkinoihin. Voidaan ajatella, että yrityksen olemassa olevat palvelut tai tuotteet kiinnostavat terveitä 50–70-vuotiaita, ja he haluavat käyttää niitä. Tällöin markkinoinnissa ja palvelumuotoilussa on hyvä huomioida tällaiset asiakkaat, joiden määrä ja merkitys yritykselle tulevat kasvamaan. Toinen markkina on sellainen, jossa ratkaistaan ikääntymisen myötä elämään tulleita haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi arjessa elämiseen, liikkumiseen ja terveyteen. Sinne voi luoda uusia tuotteita ja palveluita, Salminen jatkoi.

Oppeja maailmalta

Kareliassa liiketalouden yliopettajana työskentelevä Mika Pasanen esitteli noin 20 erilaista liiketoimintamallia, joita on käytetty Suomessa ja maailmalla Silver Economy -asiakkaat mielessä.

– Malleja on olemassa paljon, ja tämä on hyvä työkalupakki, josta voi miettiä, sopisiko tämä tapa omiin tarkoituksiin. Joskus yrityksen kannattaa kokeilla hyödyntää yhtä tai useampaa liiketoimintamallia. Kokeilut voivat olla pieniä tai isoja, Mika Pasanen alusti.

Ajatus työkaluista kiinnosti tilaisuuteen osallistuneita yritysten edustajia. Loppukeskusteluissa kuultiin, että oman toiminnan mahdollisuuksien tarkastelu eri näkökulmista voisi kannattaa. Jos ei muuten, niin ajatustyöstä voisi saada tukea sille, että tehdyt strategiset ratkaisut ovat sellaisia, joiden mukaan kannattaa edetä myös lähitulevaisuudessa.

Silver-asiakkaille kohdennettu vai yksi asiakasryhmä muiden joukossa?

Liiketoimintamallien hyödyntämisessä yritys voi kehittyä siirtämällä olemassa olevia toimintamalleja omalle toimialalle, yhdistämällä kaksi liiketoimintallia tai käyttämällä hyväksi havaittua liiketoimintamallia toiseen tuoteryhmään.

Silver Economy -hankkeessa liiketoimintamalleja on tutkittu kahdesta näkökulmasta. Toisaalta on etsitty liiketoimintamalleja, joita käytetään Silver Economy -asiakkaiden kanssa, ja toisaalta on kartoitettu keinoja, joilla yritykset palvelevat Silver Economy -asiakkaita nykyistä paremmin.

– Jotkut yritykset keskittyvät Silver Economy -asiakkaisiin, ja jotkut ajattelevat niitä yhtenä kohderyhmänä. Esimerkiksi suomalainen Pamplemousse myy kumppanuuksiin perustuvaa palvelua, ja Silver Economy -asiakkaille kohdennettu palvelu, Italiassa ja Ranskassa järjestettäjät aikuisten kieli- ja kulttuurikurssit, ovat yksi tuote yrityksen muiden tuotteiden joukossa. Pamplemoussella on kohdemaissa kumppaneita, joilta se on hankkinut osan palveluista, jotka se asiakkailleen tarjoaa. Ilman kumppaneita palvelua ei olisi kannattavaa toteuttaa, Pasanen selvensi.

Toisenlainen esimerkki on espanjalainen Cuidamos Burgos, joka on integroinut useita palveluita saatavaksi yhdestä paikasta. Burgosissa toimiva yksityinen yritys pyrkii tarjoamaan Silver Economy -asiakkaille kotipalveluita kokonaisvaltaisesti heidät huomioiden.

Yritys haluaa tarjota ihmisille mahdollisuuden asua kotonaan mahdollismman pitkään ja mahdollisimman itsenäisesti. Osa yrityksen liiketoiminnasta keskittyy kuitenkin myös sairaaloiden tukipalveluihin ja hoivakodeissa tapahtuvaan asumiseen, joten yrityksen asiantuntemusta hyödynnetään monipuolisesti.

Joensuussa järjestetty tilaisuus järjestetään samoin puheenvuoroin syyskuun aikana vielä Kiteellä, Heinävedellä ja Nurmeksessa. Ilmoittaudu mukaan maksuttomiin tilaisuuksiin tästä.

Tulevat ajankohdat:

ti 7.9.2021 klo 15-16.30: Kitee, Ilmarisen kabinetti, Koulutie 3
ti 14.9.2021 klo 15-16.30: Heinävesi, Ravintola Heinäkissa, Virastokuja 1
ti 28.9.2021 klo 15-16.30: Nurmes, Hyvärilä Nuoriso- ja matkailukeskus, Lomatie 12

Ilmoittaudu mukaan

Risto Salminen puhuu silver economy hankkeen tilaisuudessa
Neljä kertaa järjestettävä 1,5-tuntinen tilaisuus pidettiin ensimmäisen kerran 1. syyskuuta Joensuun Taitokorttelin Taito Galleriassa. Tilaisuuden aloituspuheenvuoron piti markkinoinnin asiantuntija Risto Salminen. Kuva: Outi Santaniemi

Teksti ja kuvat: Risto Salminen, Outi Santaniemi