Kun tarve on tunnistettu, palveluiden parantamista on jatkettu etäsparrauksilla

Silver Economyn suosituimpia valmennuksia ovat olleet eri paikkakunnilla järjestetyt palvelumuotoiluvalmennukset. Loppukevään 2020 etävalmennusten jälkeen pääsimme syksyllä jatkamaan palvelumuotoiluvalmennuksia Heinävedellä ja Joensuussa läsnäolo- ja hybridivalmennusten merkeissä.

Palvelumuotoiluvalmennusten tavoitteena oli tarjota yrityksille osaamista ja työkaluja palvelukehittämiseen. Valmennuksissa osallistujat kehittivät oman yrityksensä nykyisiä tai uusia palveluita +50-asiakkaille konkreettisten tehtävien kautta. Myöhemmin osa yrityksistä jatkoi kehittämistyötään etäsparrausten kautta.

Silver Economy tarjoaa mahdollisuuksia

Silver Economy -näkökulman taustalla on yhteiskunnallinen muutos, jossa yhä suurempi osa kuluttajista on aiempaa iäkkäämpiä. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia useiden toimialojen yrityksille, kuten kosmetiikan, muodin, matkailun, kotien älyratkaisujen, robotiikan, terveyden ja hyvinvoinnin, turvallisuuden, kulttuurin, koulutuksen, viihteen, kuljetuksen sekä rahoituksen alalla (Growing The European Silver Economy, Background Paper, 2015).

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana yli 60-vuotiaiden kulutus on kasvanut selvästi nopeammin kuin nuorempien (Growing The European Silver Economy, Background Paper, 2015). Myös ikääntyvien kuluttajien kulutuskäyttäytymisessä ja asenteissa on tapahtunut muutoksia (Wilska, 2020). Kulutusasenteiltaan ikääntyneet suomalaiset eivät tänä päivänä ole säästäväisempiä kuin muutkaan.

Toimintaympäristön sekä asiakaskunnan tarpeiden ja ostokäyttäytymisen muuttuessa yritysten on hyvä päivittää liiketoimintaansa uudenlaisten asiakkaiden palvelemiseksi (Miettinen, 2011). Palvelumuotoilu tarjoaa käyttäjälähtöisen näkökulman sekä työkaluja kehittämiseen. Tässä lähdetään liikkeelle inhimillisen toiminnan, tarpeiden, tunteiden ja motiivien ymmärtämisestä. Asiakasymmärryksen kautta voidaan tuottaa jopa uusia palveluinnovaatioita.

Myös Covid19-poikkeustilanteessa on hyvä miettiä asiakaskokemuksia. Palvelumuotoilutoimisto Hellonin Juuso Wäänänen kertoi marraskuun Tivi-artikkelissa palvelumuotoilun kysynnän noususta kriisitilanteessa. Monet heidän asiakasyrityksensä Suomessa ja ulkomailla ovat kriisissä kokeneet tarpeelliseksi muotoilla asiakaskokemusstrategiaansa uusiksi (Niipola, 2020).

Kehittämistä poikkeustilanteessa

Keväällä käynnistyneen Heinäveden palvelumuotoiluvalmennuksen viimeisellä kerralla pääsimme ideoimaan uutta, tutustumaan tuotteistukseen sekä pohtimaan arvopyramidin kautta asiakkaiden arvon muodostumista.

Tämän lisäksi syksyllä toteutettiin ensimmäinen hybridivalmennus. Osa hybridivalmennuksen osallistujista osallistui valmennukseen läsnäolona Joensuun Tiedepuistolla, osa etäyhteydellä.

Etäyhteydellä osallistujien sparraaminen oli suunniteltu siten, että Karelia-amk:n asiantuntija Hanna Vienonen toimi heidän sparraajanaan konkreettisten harjoitusten osalta.

Vinkkejä käyttäjien osallistamiseen poikkeustilanteessa

Palvelumuotoilun mukaisessa kehittämisessä käyttäjät osallistuvat mukaan kehittämistyöhön (Miettinen, 2011). Poikkeustilanteessa kokoontumisrajoitukset sekä muut rajoitukset ovat vaikuttaneet siihen, miten tuo osallistuminen on voinut käytännössä tapahtua. Palvelumuotoilusta löytyy kuitenkin menetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös tilanteissa, joissa asiakkaita ei voida haastatella läsnäolona tai kutsua mukaan läsnäolona tapahtuvaan yhteiskehittämiseen. Kouluttajana toiminut Palvelumuotoilu Palo on blogissaan Palvelumuotoilu Palon 6 vinkkiä osallistujien rekrytointiin antanut vinkkejä osallistujien rekrytointiin (Huczkowski).

Olemme Silver Economy -hankkeessa tyytyväisiä havaitessamme, että olemme voineet tarjota yrityksille uutta tietoa ja ideoita kehittämiseen. Valmennukseen osallistuneet yritykset ovat voineet halutessaan jatkaa palveluiden kehittämistä edelleen etäsparrausten merkeissä. 

Sparraukset ja palvelumuotoiluvalmennukset jatkuvat myös keväällä 2021. Näistä löytyy lisätietoa hankkeen nettisivuilla. Kiitos valmennukseen osallistuneille ja tervetuloa jatkamaan kehittämistä sparrauksissa!

Kirjoittaja: Tanja Rimpilä

Lähteet:

  1. Growing The European Silver Economy, Background Paper. 23.2.2015. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf
  2. Wilska, Terhi-Anna, Varttuneet kuluttajat – haaste vai mahdollisuus, Silver Economy -hankkeen tilaisuus 30.1.2020, Heinävesi.
  3. Miettinen, S. 2011, Teknologiainfo Teknova Oy, Palvelumuotoilu -uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
  4. Niipola, J. 6.11.2020. Kriisiaika on nostanut palvelumuotoilun kysyntää: Hellon rekrytoi sekä Helsingissä että Lontoossa,Tivi. https://www.tivi.fi/uutiset/palvelumuotoilun-kysynta-nousussa-kriisiaikana-hellon-rekrytoi-seka-helsingissa-etta-lontoossa/70a04686-5141-451f-85b0-3a8fd690577b
  5. Huczkowsk, S. Palvelumuotoilu Palon 6 vinkkiä osallistujien rekrytointiin,  https://www.palvelumuotoilupalo.fi/blogi/2020/12/1/palvelumuotoilun-hyodyntaminen-6-vinkkia-osallistujien-rekrytointiin