Tampereen K50-messuilla vieraita riitti ruuhkaksi asti

Tampere-talossa lokakuun toisena lauantaina järjestetyt K50-messut alkoivat sellaisella yleisöryntäyksellä, että tapahtuman järjestäjät joutuivat jarruttelemaan yleisöä ruuhkauttamasta messualueen vilkkaimpia väyliä. Ensimmäisen tunnin aikana yleisö levittäytyi kuitenkin ympäri messualuetta, minkä myötä tapahtumassa saatiin paremmin tarjottua mahdollisuus tutustua esittelypisteisiin koronaturvallisin etäisyyksin.

Messujen sisältö koostui esittelypisteistä sekä niiden ohessa olleesta ohjelmalavasta. Ohjelmalavalla kuultiin esittelijöiden puheenvuoroja, joista osa oli yleisöä aktivoivia, opettavia ja viihdyttäviä ja osassa markkinoitiin suoremmin yritysten tuotteita tai palveluita. Lavalla nähtiin myös laulu- ja tanssiesityksiä.

Kuten messujärjestäjien Facebookissa julkaisemasta kuvagalleriasta voi havaita, tapahtumassa riitti vilinää. Esittelypisteensä oli pystyttänyt noin 150 näytteilleasettajaa, joista suurin osa markkinoi erilaisia palveluita, jotka sopivat hyvin yli viisikymppisille ja samalla nuoremmillekin asiakkaille.

Läsnä oli myös kymmeniä yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka esittelivät erityisesti palveluita, jotka tukevat vanhempien kansalaisten arkea ja elinvoimaa. Huomionarvoista oli, että ikää esille tuonutta markkinointia näkyi harvoin, ja silloinkin se soveltui luontevasti palveluun tai tuotteeseen, vaikkapa kotipalveluiden yhteydessä.

Merkitystä, nautintoa, arjen asioita

Yleisellä tasolla messujen tarjonta tuntui sopivan erinomaisesti paikalle saapuneiden elämäntilanteisiin. Messuvieraat olivat useimmiten virkeitä, arvioilta 55–75-vuotiaita miehiä ja naisia, jotka pysähtyivät kaikenlaisten esittelypisteiden luo selvästikin kiinnostuneesta muustakin kuin esittelijöiden arvonnoista ja makeisista. Paikalla vaikutti olevan paljon pariskuntia ja ystävyksiä, ja tarjonnassa huomioitiin sekä miehet että naiset, vaikka runsaissa kauneuden ja hyvinvoinnin palveluissa korostuikin naisten useammin käyttämät palvelut.

Yleisimmät teemat esittelypisteillä liittyivät matkailuun, joiden ydinpalveluiden yhteydessä oli usein etenkin luontoon ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä. Esillä oli myös paljon arkisia tuotteita ja palveluita.

Sijoitusmahdollisuuksista kertoneen Titaniumin Ari Valon vinkkejä kuunteli ohjelmalavan äärellä kymmeniä messuvieraita.

Harvinaisempia mutta silti kohderyhmään hyvin sopivia esittelijöitä olivat rahoituspalveluiden tarjoajat. Titanium Sijoituspalvelut Oy esitteli sijoitusvaihtoehtoja, jotka se näki sopivan hyvin suomalaisille, joiden elämässä ei ole enää ruuhkavuosia, ja varallisuuttakin on kertynyt jo enemmän kuin sitä tavanomaisilla elämäntavoilla ehtii kuluttamaan.

Sijoitusjohtaja Ari Valo esitteli Titaniumin sijoitusvaihtoehdoista turvallisia vaihtoehtoja, joissa oli pienet riskit ja maltilliset tuotto-odotukset. Nämä kohteet olivat vaikkapa rahastoja, jotka sisälsivät hoivakiinteistöjä, joilla oli voimassaolevat pitkät vuokrasopimukset vuokranmaksajien kanssa. Tällaiset sijoituskohteet ovat Valon mukaan monia muita rahastoja ennustettavampia, eivätkä ne välttämättä vaadi suurta asiantuntemusta tai sijoitusten aktiivista seuraamista.

Matalariskisten tuotteiden esittely on tällaiselle kohdeyleisölle perusteltua, sillä eläkeläiset sijoittavat mielellään matalariskisiin vaihtoehtoihin ja tekevät sijoitukset mielellään kertasijoituksena verrattuna säännöllisiin pienempiin sijoituksiin.

Myös vastuullisuus nousi esiin yleisölle esitellyissä sijoitustuotteissa, mikä on luontevaa, sillä se on arvo, joka näkyy etenkin 50–65-vuotiaiden naisten kulutuspäätöksissä.

Digitaalisia palvelut vahvasti esillä

Eläkeikäisten digitaalinen osaaminen näkyi messuilla kahdella tavalla. Joillakin esittelypisteillä yritykset tarjosivat digitaalisia palveluita ja verkko-ostamisen mahdollisuuksia suoraan kohderyhmälle kuin nuoremmille asiakkaille. Toisaalla tulivat huomioiduksi myös sellaiset ihmiset, jotka tarvitsivat apua verkkopalveluiden, tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytössä.

Digitaalisia palveluita esitteli esimerkiksi Elokunto, joka on lanseeraamassa marraskuussa 2021 uuden liikuntapalvelun, joka auttaa senioreita ylläpitämään ja kehittämään toimintakykyään.

– Elokunnon tavoitteena on saada ihmiset säilyttämään toimintakykynsä pitkään. Fysiologinen kehitys on tärkeää, koska ihmisten pitäisi voida nauttia elämästä niin kauan kuin he vain voivat. Jos ei vastusteta iän mukana tulevaa lihaksiston muutosta, ollaan 70-vuotiaana menetetty 40 prosenttia lihasmassasta, joka on joskus nuorempana parhaimmillaan ollut. Se rajoittaa elinpiiriä, Elokunnon toinen perustaja Rob Örthen kertoi.

K50-messut järjestetään seuraavan kerran Turussa 27. marraskuuta 2021 ja Tampereella 26. helmikuuta 2022. Silver Economy -hanke järjestää opintomatkan Turun messuille. Tuosta mahdollisuudesta voit lukea lisää täältä.