Kiteellä käytiin läpi työkaluja, joilla on saatu lisää kilpailukykyä +50-asiakkaista

Keski-Karjalassa matkailuyrittäjien vuoden huippukausi eli kesä oli vilkas mutta kohteesta riippuen kuitenkin hieman erilainen. Tämä ilmeni Silver Economy -hankkeen ”Näin saat lisää kilpailukykyä +50-asiakkaista”-tilaisuudessa. Yhdessä Keski-Karjalan kehitysyhtiö KETIn kanssa järjestetty tilaisuus oli ensimmäinen tilaisuus, jonka Silver Economy järjesti kasvotusten Kiteellä sitten helmikuun 2020 ikäystävällisen yrityksen valmennuksen.

Tilaisuudessa kuultiin markkinoinnin asiantuntija Risto Salmisen alustus +50-asiakkaiden merkityksestä sekä liiketalouden yliopettaja Mika Pasasen esittely Silver Economyssä toimivista liiketoimintamalleista.

Pienen läsnäolijajoukon enemmistön muodostivat lähiseudulta saapuneet matkailuyrittäjät, jotka jakoivat tilaisuuden lopussa kokemuksiaan päättyneestä kesästä ja erilaisista asiakkaista. Kokemuksissa nousi esiin sekä onnistumisia että kehityskohteita.

Keskustelu osui hyvin päivän teemaan, sillä osa Mika Pasasen esittelemistä työkaluista on varmasti hyödyksi, jos yritys haluaa haastaa nykyistä tapaansa toimia. Sen lisäksi, että Pasanen puhui liiketoimintamalleista, jotka ovat käytössä Silver Economy -markkinoilla toimivissa yrityksissä, käytiin läpi myös keinoja, joilla yritykset palvelevat +50-asiakkaitaan paremmin.

”Näin saat lisää kilpailukykyä +50-asiakkaista”-tilaisuudet jatkuvat Heinävedellä tiistaina 14. syyskuuta.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomiin tilaisuuksiin tästä.

Tulevat ajankohdat:

ti 14.9.2021 klo 15-16.30: Heinävesi, Ravintola Heinäkissa, Virastokuja 1
ti 28.9.2021 klo 15-16.30: Nurmes, Hyvärilä Nuoriso- ja matkailukeskus, Lomatie 12