Valmennus: Hanki lisää tuloksia digiloikallesi uusista myyntikanavista

Valtava määrä suomalaisia yrityksiä otti vuonna 2020 isoja askeleita verkossa tapahtuvassa myynnissä. Moni perusti verkkokaupan tai hyödynsi sosiaalista mediaa aiempaa enemmän myynnin edistäminen mielessä. Koronavirustilanteen myötä verkko-ostaminen kasvoi heti keväällä myös vanhemmissa ikäryhmissä.

Karelia-ammattikorkeakoulun Silver Economy-hankkeen helmikuisessa valmennuksessa tuetaan yrityksiä hyötymään edistysasekeleistaan enemmän uusien myynti- ja markkinointikanavien avulla.

Etävalmennuksessa käydään läpi konkreettisia tapoja lisätä myyntiä verkossa ja parantaa markkinointia ja palvelujen kohdentamista erilaiset asiakasryhmät, kuten +50-asiakkaat, huomioiden. Eri asiantuntijoiden vetämät valmennukset painottuvat seuraaviin aiheisiin:

 • Ota parempia valokuvia verkkosivuille ja someen
 • Myy verkossa muuallakin kuin omilla verkkosivuilla
 • Kohdenna palveluasi paremmin ja kevyesti eri asiakassegmenteille eri myyntikanaviin
 • Tuliko somessa kehuja vai moitteita? Hyödynnä ne molemmat!

Koostimme myös pienen vinkkilistauksen, johon kannattaa käyttää sen lukemiseen kuluvat 3 minuuttia.

Lue: ”5 tapaa hankkia uusia asiakkaita verkosta”

Palvelujen myynti ja markkinointi verkon kauppapaikoissa (9.–19.2.2021)

Toteutamme 9.–19.2.2021 viisiosaisen valmennussarjan, jonka tavoitteena on, että osallistujat oppivat käyttämään uutta, erilaista kanavaa markkinoidessaan +50-palveluita. Samalla yritykset parantavat osaamistaan esimerkiksi valokuvauksessa ja palautteen hyödyntämisessä ja siihen reagoimisessa.

Valmennuksen opit ovat tärkeitä etenkin nyt, kun verkko-ostaminen on kasvanut myös vanhemmissa ikäryhmissä.

Valmennuksessa on viisi osaa. Kukin osio kestää 1 tai 2 tuntia.

Valmennukseen voivat ilmoittautua valmennus- tai kehityspaketilla osallistuvat yritykset. Mikäli et ole vielä mukana Silver Economy -hankkeen maksullisissa valmennusohjelmissa, valmennuksen hinta on 140 € / hlö.

Ilmoittautuminen: https://webropol.com/s/markkinointivalmennus3

Ohjelma:

Osa 1/5               ti 9.2. klo 9–10

Erilaiset palveluiden myyntikanavat verkossa

Käydään läpi erilaisia palveluiden myyntikanavia

Valmennuksessa keskitytään seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä oman verkkokaupan ulkopuolella kannattaa myydä?
 • Miten erilaiset myyntikanavat toimivat?
 • Miten erilaisiin myyntikanaviin pääsee mukaan?
 • Mitä hyviä ja huonoja puolia ulkopuolisten myyntikanavoiden käytössä on?

Valmennusosan tarkoituksena on saada osallistujat miettimään uusia kanavavaihtoehtoja palveluidensa myynnille ja markkinoinnille.

Valmennusosion vetää Mainostoimisto Hurry Oyn Anu Karreinen.

Osa 2/5              ke 10.2. klo 9–10:30

Hyvät valokuvat verkon markkinointiviestinnän tukena 

Valmennuksessa opitaan valokuvien merkitystä verkossa tapahtuvassa markkinointiviestinnässä sekä ennen kaikkea hyvien valokuvien ottamista. Valmennuksessa keskitytään seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten kuvittaa verkkokauppaa, jossa myydään palveluita?
 • Kuka on kohteena sille markkinointiviestille, jossa kuvaa käytetään?
 • Miten saan valokuvan kertomaan haluttua viestiä?
 • Miten voin ottaa yleisesti laadukkaampia valokuvia ajatellen somea ja verkossa käytettäviä valokuvia?
 • Miten kukin voi harjoitella parempien valokuvien ottamista?

Valmennusosan tarkoituksena on, että osallistujat osaisivat ottaa ja julkaista laadukkaampia ja aiempaa paremmin yrityksen markkinointiviestintään soveltuvia valokuvia.

Valmennusosion vetää Lvngroom Oyn Laura Johansson.

Osa 3/5              ma 15.2. klo 9–10

Uuden palvelun luominen verkon myyntikanavaan

Osallistujat valitsevat uuteen myyntikanavaan myytäväksi soveltuvan uuden tai jo myynnissä olevan palvelun siten, että palvelua myydään hyvällä kuvalla ja tekstillä.

Valmennusosan tarkoituksena on rakentaa uusi palvelu tai versioida jo olemassa oleva palvelu soveltuvaksi myyntiin Doerz-kauppapaikkaan.

Suosittelemme ehdottomasti, että mikäli epäröitte Doerz-palvelun soveltuvuutta juuri teidän palvelullenne, teette päätöksen siitä vasta neljännen valmennuskerran jälkeen.

Valmennusosion vetää Mainostoimisto Hurry Oyn Anu Karreinen.

Osa 4/5              to 18.2. klo 9–11

Uuden verkon myyntikanavan (Doerz) käyttöönotto

Käymme läpi helpon Doerz-kauppapaikan perusteet. Testataan ja tutustutaan käytännössä palvelun kauppapaikkaan asentamiseen. Mikäli yrityksellä on aiempien valmennusosien auttamana valittuna kauppapaikkaan soveltuva palvelu ja siihen sopivat kuvat, asennamme palvelun ohjatusti osaksi Doerzissa myytäviä ja markkinoitavia elämyspalveluita.

Valmennusosiossa käydään läpi seuraavia aiheita:

 • Doerz-alustan esittely
 • Alustatalouden ja suosittelumarkkinoinnin mahdollisuudet
 • Esimerkkejä eri teemoista ja toimivista elämyksistä
 • Asiakassegmentin huomioiminen tuotteistuksessa
 • Esimerkit 50+ ikäryhmälle soveltuvista tuotteista
 • Opastus: elämyksen luominen alustalle
 • Omien tuotteiden markkinointimahdollisuudet ja onlinekauppa omille verkkosivuille

Valmennusosion vetää Doerz Co Oyn Noora Kokko.

Osa 5/5              pe 19.2. klo 9–10

Palautteen hyödyntäminen markkinoinnin tukena ja palvelun kehittämisessä

Verkon myyntikanavissa, myös omassa verkkokaupassa, on usein näkyvissä julkista palautetta. Käymme läpi tuon palautteen hyödyntämistä.

Valmennusosassa käydään läpi seuraavia näkökulmia

 • Palautteen hyödyntäminen palvelun parantamisessa
 • Julkisen palautteen hyödyntäminen markkinointiviestinnässä
 • Palaute omalla verkkosivustolla/sometiliin verrattuna ulkopuolisen tahon hallinnoimaan verkkosivustoon/sometiliin
 • Julkiseen palautteeseen reagoiminen

Valmennusosion vetää Mainostoimisto Hurry Oyn Anu Karreinen.

Muuta:

Valmennukset ovat interaktiivisia, mutta tiiviin aikataulun vuoksi niistä tehdään tallenteet, jotka ovat osallistujien katsottavissa 30 päivän ajan kunkin valmennuksen jälkeen.

Ilmoittautuminen: https://webropol.com/s/markkinointivalmennus3