Tervetuloa mukaan Silver Economy -kehittämiseen

Demografisen muutoksen myötä ikääntyvien tarpeisiin vastaaminen tulee olemaan yhä suurempi kilpailutekijä kansainvälisillä markkinoilla. Kasvu avaa uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle monilla eri toimialoilla. EU-ohjelmien mukaisesti Silver Economy kohderyhmään kuuluvat kaikki yli 50-vuotiaat. Silver Economyyn panostaminen tulee vaatimaan yrityksiltä liiketoiminnallista ja tuotekehitysosaamista muotoilla palveluitaan ko. asiakasryhmälle. Paremmin kohdentuvat palvelut ja tuotteet parantavat asiakkaiden elämänlaatua ja toimintakykyä.

Silver Economy – Turning The Silver Tsunami Into A Silver Lining

Silver Economy – Turning The Silver Tsunami Into A Silver Lining -hanke on Karelia-ammattikorkeakoulun ja Business Joensuun toteuttama kansainvälinen ESR-hanke, jonka tavoitteena on parantaa kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjontaa ja laatua sekä työelämässä olevien miesten ja naisten osaamista ja sopeutumiskykyä muuttuviin osaamistarpeisiin sekä konkreettisesti luoda alueelle uusia 50+ tuotteita ja palveluja. Tavoitteena on vahvistaa alueen yritysten henkilöstön sekä koulutusorganisaatioiden osaamista Silver Economy -liiketoiminnasta. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019-31.12.2021. Hankkeen rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto.

Silver Economy -hanke tarjoaa pohjoiskarjalaisille yrityksille ja näiden henkilöstölle tietoa Silver Economy -teemasta, toimintamalleista, ikäystävällisistä palveluista sekä uutta osaamista palvelumuotoilusta ja markkinoinnista. Tavoite on mahdollistaa yrityksille riittävä osaaminen uusien 50+ tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Vuosina 2019-2021 hankkeessa
-Tarjotaan valmennusten kautta uutta osaamista Silver Economy -liiketoiminnasta
-Testataan ja otetaan käyttöön kanavia Silver Economy -markkinointiin
-Toteutetaan kehittämispilotteja sekä suunnitellaan tapahtumia ikääntyville kuluttajille
-Opastetaan markkinoijia oppimaan kansainvälisistä kokemuksista tuomalla muualla havaittuja käytäntöjä tarjolle myös Pohjois-Karjalan yrityksille

Tervetuloa mukaan maksuttomiin valmennuksiin.

Valmennuksissa kehitämme yritysten palveluita yli 50-vuotiaiden kohderyhmät huomioiden, ja suunnittelemme sopivia markkinointikeinoja ammattilaisten johdolla. Kuulemme mielellämme myös paikallisten yritysten toiveita tulevia valmennuksia koostaessamme, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Koetko yli 50-vuotiaat asiakkaat yrityksellesi erityisen merkittäväksi kohderyhmäksi?

Osa järjestämistämme valmennuksista on maksuttomia ja osaan pääsee mukaan hankkimalla valmennuspaketin tai kehittämispaketin. Maksullisen paketin hankkineet yritykset voivat osallistua kaikkiin pienryhmävalmennuksiin, joita järjestetään eri teemoista vuosina 2019–2021.

Valmennuspaketti

Hinta: 140 euroa

Sisältää:

 • Osallistumisoikeuden kaikkiin hankkeen valmennuspajoihin, joita järjestetään mm. seuraavista aiheista:
  • palvelumuotoilu
  • +50-markkinointi
  • ikäystävällinen yritys
  • liiketoimintamuotoilu
  • käyttäjälähtöinen kehittäminen
 • Osallistumisen hankkeen markkinointipilotteihin
 • verkostoitumismahdollisuuksia samojen haasteiden parissa toimivien yritysten kanssa
 • näkyvyyttä tapahtumissa ja Silver Economy -hankkeen jakelukanavissa

Kehittämispaketti

Hinta: 800 euroa

Sisältää:

 • Valmennuspaketin sisällön
 • Osallistumisen kehittämispajoihin ja palvelumuotoilupilotteihin.

Kansainvälinen kehittämispaketti

Hinta: 1000 euroa

Sisältää:

 • Kehittämis- ja valmennuspakettien sisällöt
 • Osallistuminen kansainväliselle benchmark-matkalle sekä kansainvälisiä tapaamisia

Kiinnostuitko tai kaipaako jokin asia lisätietoa? Ota yhteyttä!