Kotimaisten verkkokauppojen käyttö lisääntyy myös eläkeläisillä, kertoo korona-ajan tutkimus

Pandemian jälkeisessä ajassa verkko-ostaminen lisääntyy kaikissa ikäryhmissä, kertoo tuore suomalaisten korona-aikaa selvittänyt tutkimus. Tutkimukseen vastanneet kertoivat myös aikovansa lisätä lähialueen tuotteiden ja palveluiden hankkimista ja etenkin kotimaisten verkkokauppojen käyttöä. Samalla iso osa vastaajista on kokenut tulevansa toimeen vähemmällä tavaralla ja palveluilla kuin ennen korona-aikaa.

Tämä selviää monitieteellisen DigiConsumers -tutkimushankkeen syyskuussa julkaistusta tutkimusraportista. Tutkimuksessa tarkasteltiin kansalaisten asenteita, hyvinvointia ja toimintaa arjessa koronapandemiaan liittyvien rajoitustoimien aikana vuosina 2020 ja 2021. Tutkimus tehtiin huhtikuussa 2021, ja sitä verrattiin osin keväällä 2020 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen. Tuloksia verrattiin myös ruotsalaisten ja brittien vastaaviin vastauksiin.

Tutkimuksesta nousee esiin useita mielenkiintoisia seikkoja liittyen siihen, kuinka eri tavalla vanhemmat ikäluokat ovat kokeneet koronavirustilanteen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut ihmisten kuluttamiseen.

Nuorimmat vastaajaryhmät kokivat vanhempia useammin, että koronarajoituksista on ollut enemmän haittaa kuin itse koronaviruksesta. Vastauksia selittää varmasti isoin osin se, että rajoitukset kohdistuivat usein sellaisiin seikkoihin, joissa nuorten tottumuksia rajoitettiin, sekä se, että koronavirus on vaarallisempi iäkkäämmille ihmisille.

Aiotaan tulla toimeen vähemmällä tavaralla

Huoli koronaviruksen vaikutuksista taloudelliseen toimeentuloon on pienintä 56–75-vuotiaissa vastaajissa, etenkin 66–75-vuotiaissa, joista oletettavasti suuri osa saa toimeentulonsa eläkkeen muodossa. Eläkeikäiset kertoivatkin harvimmin vähentäneensä kulutusta koronarajoitteiden aiheuttamien taloudellisten ongelmien vuoksi.

Koronavirustilanteen rajoitusten yhteydessä on puntaroitu paljon rajoitusten vaikutuksia talouteen ja terveyteen. Vaikka pahin tilanne tuntuukin olevan jo takana päin, ovat kuluttajat varovaisia kulutustottumusten palauttamisessa koronaa edeltävälle tasolle. Suomalaiset arvioivat tulevansa brittejä ja ruotsalaisia useammin tulevansa jatkossa toimeen vähemmällä tavaralla. Vanhimmat ikäryhmät arvelivat nuoria useammin hankkivansa tulevaisuudessa vähemmän tavaraa.

Vanhimmat vastaajat ilmoittivat myös vähentävänsä jatkossa ulkomaanmatkailua useammin kuin nuoret vastaajat. Toisaalta eläkeikäisillä matkustushalukkuutta oli selvästi enemmän kuin 56–65-vuotiailla.

Verkkokauppa vetää nuoria ja keski-ikäisiä mutta myös eläkeläisiä

Korona-aikana yleistyi verkkokauppojen käyttäminen sekä lähialueen tuotteiden ostaminen. On mielenkiintoista seurata, kuinka aikomus käyttää koronapandemian jälkeen aiempaa enemmän lähialueen kauppoja ja palveluita tulee toteutumaan. Yli kolmannes suomalaisista ilmoitti kaipaavansa fyysisiä kauppoja, ja tutkimuksen tehneiden tutkijoiden mukaan samanlaisia aikomuksia on käynyt ilmi myös muualla maailmassa. Lähituotteiden ostoa kertoi lisänneensä useimmin pieni- ja suurituloisimmat vastaajat.

Verkkokauppojen käytössä yleistymistä on tapahtunut korona-aikana erityisesti alle 25-vuotiaissa. Heistä puolet kertoi lisänneensä tavaroiden ostamista netistä.

26–45-vuotiaista noin joka kolmas kertoi lisänneensä tavaroiden ostoa netistä, mutta myös vanhemmissa vastaajissa halukkuutta oli paljon. 46–65-vuotiaista 28 prosenttia kertoi ostaneensa enemmän tavaraa netistä koronan aikana. 66–75-vuotiaistakin yli viidennes oli lisännyt tavaroiden verkkokauppaostoja. 56–75-vuotiaissa vastaajista tosin 10 prosenttia oli ostanut aiempaa vähemmän tavaroita netistä korona-aikana.

Ostot ovat kuitenkin siis yleistyneet kaikissa 18–75-vuotiaiden ikäryhmissä. Kotimaisten verkkokauppojen käyttöä aikoo lisätä erityisesti nuorimmat vastaajat, mutta myös noin viidennes eläkeläiskuluttajista.

Henkinen hyvinvointi ja yksinäisyys enemmän nuorten huolena

Yksinäisyys on ollut korona-aikana huolestuttava ongelma. Eniten yksinäisyyttä kokivat nuorimmat vastaajat. Iäkkäämmissä vastaajaryhmissä yksinäisyyden kokemukset olivat harvinaisempia, joskin yli puolet kertoivat kokeneensa edes silloin tällöin yksinäisyyttä koronapandemian aikana. Huolestuttavaa on, että 18–25-vuotiaissa 93 % vastaajista oli kokenut ainakin silloin tällöin yksinäisyyttä. Selvästi vähiten yksinäisyyttä kertoi kokeneensa yhdessä asuvat pariskunnat, joilla ei ollut kotitaloudessa lapsia.

Suurinta huoli koronaviruksen vaikutuksista omaan terveyteen oli vanhimmilla ikäryhmillä. 56–65-vuotiaista vastaajista 52 % kertoi olevansa melko tai erittäin huolissaan omasta terveydestään. 66–75-vuotiaissa vastaavasti huolta kantoi 44 % vastaajista. Naiset olivat miehiä useammin huolissaan koronaviruksen vaikutuksista omaan terveyteensä.

Henkisen hyvinvoinnin saralla huoli oli suurempaa puolestaan nuoremmissa ikäryhmissä. Vanhimmassa vastaajaryhmässä, 66–75-vuotiaissa, reilu viidennes vastaajista oli melko tai erittäin huolissaan viruksen vaikutuksista henkiseen hyvinvointiinsa, kun nuorimpien vastaajien, 18–25-vuotiaiden ja 26–35-vuotiaiden osalta vastaavaa huolta kantoi yli 40 % vastaajista.

Suomalaiset ovat huolissaan myös läheistensä terveydestä, mutta ikäryhmissä huolta kannettiin yhtä suuresti kaikissa ikäluokissa. Läheisten henkisestä hyvinvoinnista olivat huolissaan useammin nuoret aikuiset kuin vanhemmat vastaajaryhmät.

Koko tutkimusraportti on luettavissa Digiconsumers-tutkimushankkeen sivuilta.

Pohdi ainakin näitä 5 asiaa:

  1. Tavaroiden ostaminen netistä ja digitaidot lisääntyivät kaikissa ikäryhmissä. Verkkokauppa käyttö helpoksi kaikille asiakkaille?
  2. Vanhimmat ikäryhmät aikovat kuluttaa tulevaisuudessa vähemmän tavaraa kuin ennen. Siirtyykö kulutus palveluihin?
  3. Hyvätuloisimmat kuluttajat aikovat lisätä verkko-ostamista. Verkkoon myytäväksi myös kalliimpia tuotteita ja palveluita?
  4. Vähiten ulkomaille matkailua kaipasivat 56–65-vuotiaat. Mitä he sen sijaan aikovat tehdä?
  5. Lähituotteiden hankinta kiinnostaa. Onko markkinointi- ja myyntikanavat kunnossa lähiseudun asiakkaita ajatellen?

Teksti: Risto Salminen

One thought on “Kotimaisten verkkokauppojen käyttö lisääntyy myös eläkeläisillä, kertoo korona-ajan tutkimus

  1. Päivitysilmoitus: Matkailun toimijat yleisin näky K50-messuilla | Silver Economy

Kommentointi on suljettu.