Ikäystävällisen markkinoinnin kolme askelta: Kenelle, miten, ja mitä

Myymälä on tärkeä asiakkaan kohtaamispaikka, jossa tapahtuva asiakaspalveluhetki on todella arvokasta markkinoinnin kannalta.

Markkinointi on tärkeä osa yrityksen toimintaa, niin myös ikäystävällisessä yrityksessä. Markkinoinnilla puhutellaan asiakasta, viestitään hänelle yrityksen tuotteista ja palveluista, ja tietenkin pyritään vaikuttamaan asiakkaan ostopäätöksiin.

Suomessa on yli kaksi miljoonaa yli 50-vuotiasta. Tiesitkö, että vain joka viides heistä kokee, että mainonta on tarkoitettu juuri heille? Tämä herättää pohtimaan markkinoinnin kohdentamista: onko markkinoinnissa unohdettu tämä huikean suuri asiakasryhmä, jolla tiedetään olevan myös mahdollisuuksia tehdä valintoja omien intressiensä perusteella?

Kenelle markkinoit?

Mitkä voisivat olla ensimmäisiä askeleita kohti markkinointia, joka ottaa aktiivisesti huomioon 55+ -ikäiset? Markkinointiviestin pohtiminen on tärkeätä, ja johdattaa pohtimaan asiakkaan tarpeita. Mihin asiakaan tarpeisiin markkinointiviestillä halutaan vedota? Millä argumenteilla ja lupauksilla tuotetta tai palvelua markkinoidaan? Tunne asiakkaasi, tiedä mitä asiakkaasi tarvitsee ja mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä.

Mitä kanavia käytät?

Kun näistä asioista on tietoa, miten markkinointia kannattaisi suunnitella? Käytettävä markkinointikanava ratkaisee sen, tavoittaako viesti juuri ne, joille se on tarkoitettu. Olisikin tärkeä tuntea mediat, joita kohderyhmä käyttää. Tässä on varmasti suurta vaihtelua 50+ -ikäryhmän sisällä; monet liikkuvat some-kanavilla aktiivisesti, mutta on myös monia, jotka tavoitetaan paremmin muilla keinoilla.

Karelian opiskelijat selvittivät 50+ -ikäisten pohjoiskarjalaisten tiedonsaantikanavia: 83 prosenttia piti sanomalehtiä edelleen tärkeimpänä kanavana saada tietoa tuotteista ja palveluista. Sosiaalinen media oli 17 prosentin mielestä tärkeä kanava.

Miten markkinoit?

Kun sopiva media on valittu, pohditaan markkinoinnin sisältöä: mistä ja miten kerrotaan? Luottamuksen saavuttaminen on keskeistä; ikä lisää useimpien harkitsevaisuutta, tuotteista ja palveluista halutaan tietoa, ja helppokäyttöisyyttä arvostetaan. Jos lisäksi onnistutaan tarjoamaan asiakkaalle kokemus kuulumisesta yhteisöön, samankaltaisia kiinnostuksia omaavien ryhmään, voidaan vaikuttaa hänen valintoihinsa.

Me ihmiset olemme usein tarkkoja siitä, kuinka meitä määritellään, minkälaisina meidät nähdään. Olethan tarkkana, ettet tahtomattasi välitä markkinoinnissa kielteisiä mielikuvia esimerkiksi ikäihmisistä. Jos kuvallinen viestintä herättää miellyttäviä tunteita ja samaistumista, tuotteeseen ja palveluun tutustumisen kynnys madaltuu. Hyvä asiakaskokemus alkaa jo markkinoinnista.

Kirjoittaja: Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

One thought on “Ikäystävällisen markkinoinnin kolme askelta: Kenelle, miten, ja mitä

  1. Päivitysilmoitus: Ikäystävällisen yrityksen valmennukset järjestetään taas marras–joulukuussa | Silver Economy

Kommentointi on suljettu.