Ikäystävällinen yritys, ovatko verkkopalvelusi saavutettavia?

Yksinkertainen, looginen ja kaikissa laitteissa helposti toimiva verkkosivu on suunnittelutyössä hyvä lähtökohta.

Yksinkertainen, looginen ja kaikissa laitteissa helposti toimiva verkkosivu on suunnittelutyössä hyvä lähtökohta.

Viestinnän saavutettavuuden kehittäminen voi osaltaan vahvistaa yrityksen ikäystävällisyyttä. Saavutettava viestintä huomioi erilaiset käyttäjät. Saavutettavuudesta voidaan puhua silloin, kun kukaan ei jää viestinnän tai palvelun ulkopuolelle esimerkiksi erilaisen kommunikointitavan tai muun ominaisuuden vuoksi. ”Desing for all” – ”Suunnittele kaikille” on hyvä ohjenuora saavutettavuutta kehitettäessä: suunnitellaan niin, että kaikki pystyvät käyttämään – silloin kaikki myös hyötyvät.

Miten parantaa verkkosivujen saavutettavuutta?

Viestinnän saavutettavuuden merkitys on entisestään kasvanut, kun viestintää ja markkinointia toteutetaan yhä useammin verkossa. Verkkosivujen suunnittelu onkin tätä nykyä avainasemassa saavutettavuuden kannalta. Mitä kannattaisi tehdä ihan ensimmäiseksi; mitkä olisivat nopeimmat ja edullisimmat toimet verkkosivujen saavutettavuuden parantamiseksi?

Varsinkin vähemmän verkkosivuilla navigoinut käyttäjä ei välttämättä ensi yrittämällä onnistu klikkailemaan niin, että löytäisi tarvitsemansa tiedon. Verkkosivuille onkin hyvä laittaa asiakaspalvelun puhelinnumero – mahdollisimman hyvin esille, ei klikkailupolun taakse.

Verkkokaupan turvallisuusnäkökohdat kannattaa selvittää asiakkaille huolella. Iän myötä riskinottohalu vähenee – sitä voisi sanoa terveeksi itsesuojeluksi – ja halutaan varmistua, että verkossa tehdyt ostotoimet eivät uhkaa pankkitilin tai henkilötunnuksen turvallisuutta.

Verkkosivujen ulkoasulla on väliä

Entäpä verkkosivujen ulkoasu? Selkeys ja yksinkertaisuus on valttia – pelkistä, kerro tärkein viesti! Liikkuvia elementtejä kannattaa käyttää harkiten, ne vievät huomiota ydinasioilta ja voivat haitata keskittymistä. Sivuilla navigoinnin helppous on erityisen tärkeää: polut eivät saisi olla pitkiä ja mutkikkaita, ja näytöltä tulisi aina selvästi näkyä se, mistä klikataan eteenpäin. Riittävä kontrasti helpottaa, esimerkiksi tekstin ja taustan välisellä kontrastilla on suuri merkitys.

Kuvien ja videoiden käyttö havainnollistaa viestiä. Kiinnitä huomiota tiedostokokoihin, ettei käyttö hidastu niiden vuoksi. Muistathan, että kaikelle muulle kuin tekstiaineistolle tulee olla myös tekstimuotoinen vastine, esimerkiksi videon tekstitys.

Saavutettavuus on siinä mielessä iloinen asia, että jokainen otettu kehitysaskel parantaa saavutettavuutta ja palkitsee tyytyväisillä asiakkailla!

Lisätietoa verkkosivujen saavutettavuudesta:

Viinikka & Koutonen 2018. Saavutettavat verkkosivut ikäihmisille. IkäNYT! -verkkojulkaisu 2/2018. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta: Saavutettavasti.fi

Saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus Celia

Kirjoittaja: Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

One thought on “Ikäystävällinen yritys, ovatko verkkopalvelusi saavutettavia?

  1. Päivitysilmoitus: Ikäystävällisen yrityksen valmennukset järjestetään taas marras–joulukuussa | Silver Economy

Kommentointi on suljettu.