Vaikuta vuosien 2020 ja 2021 markkinointipilottien sisältöihin!

Valmennus- tai kehittämispaketilla Silver Economy -hankkeeseen mukaan lähteneet yritykset voivat osallistua vuosina 2020 ja 2021 järjestettäviin markkinointipilotteihin, joissa tehdään yrityskohtaisesti konkreettista markkinointia, joka huomioi aktiiviset yli 50-vuotiaat kuluttajat.

Keskusteluissa kiinnostus markkinointipilotteihin on ollut suurta, minkä vuoksi haluamme huomioida markkinointipilottien sisältöjen suunnittelussa myös paikallisten yritysten tarpeet. Toiveita voit esittää ottamalla yhteyttä projektin henkilöihin.

Ensimmäinen markkinointipilotti käynnistyi tammikuussa 2020. Ensimmäisessä pilotissa keskityttiin mainonnan kohdentamiseen etenkin asiakaslähtöisen sisällön avulla.

KENELLE:

Markkinointipilotit on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet aktiivisista, yli 50-vuotiaista kuluttajista.

MISSÄ JA MILLOIN:

Ensimmäiset markkinointipilotit alkoivat tammikuussa 2020. Toiset pilotit keskittyvät yhteismarkkinointiin. Tilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti Joensuussa. Ajankohdat ja kouluttajat tarkentuvat elokuussa 2020.

MITEN MUKAAN:

Markkinointipilotit tehdään hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa. Hankkeeseen pääsee mukaan valmennuspaketilla (140€) tai kehittämispaketilla (800€). Hankkeen osallistujat voivat osallistua kaikkiin tuleviin pienryhmävalmennuksiin vuosina 2019–2021.

Lisätietoja hankkeeseen osallistumisesta ja pakettien hankinnasta