Kyselytutkimus: Yli 50-vuotiaat lisäsivät verkko-ostamista koronakevään aikana

Karelia-ammattikorkeakoulun Kuluttajakäyttäytyminen-opintojakson opiskelijat haastattelivat maalis-huhtikuussa 2020 yli 200 henkilöä tutkiessaan, miten yli 50-vuotiaat pohjoiskarjalaiset kuluttavat rahojaan ja suhtautuvat kohtaamaansa palveluun.

Kyselytutkimuksen tiedot kerättiin 19.3.-30.4.2020. Näin ollen haastatteluiden vastauksiin vaikutti koronavirustilanteen vuoksi 17. maaliskuuta voimaan astunut valmiuslaki, joka rajoitti etenkin terveydetensä puolesta riskiryhmäläisten ja yli 70-vuotiaiden ihmisten arkea.

Kyselytutkimuksessa kysyttiin osin samoja kysymyksiä kuin vuosina 2018 ja 2019. Joitakin kysymyksiä selkeytettiin, joten vastaukset eivät ole usein suoraan verrannollisia toisiinsa. Muun muassa tämän vuoksi tutkimuksen lopullinen raportti valmistuu loppuvuoden 2020 aikana.

Tuloksia esiteltiin ensimmäistä kertaa tiistaina 3. marraskuuta yhteismarkkinoinnin valmennukseen osallistuneille yrityksille. Osallistujat kaipasivat jo tarkempia tutkimustuloksia ja jopa halusivat tarjota verkostojaan mahdollista vuoden 2021 tutkimusta varten.

Tutkimuksessa kysyttiin seuraavia asioita:

  1. Mihin vapaa-aikaan, hyvinvointiin ja matkustamiseen liittyviin asioihin olet käyttänyt rahaa viimeisen kuuden kuukauden aikana?
  2. Minkälaisia palveluita haluaisit käyttää tällä hetkellä enemmän, jos koronavirustilanne ei vaikuttaisi niiden käyttämiseen?
  3. Mihin olet ollut tyytyväinen kohtaamassasi asiakaspalvelussa?
  4. Mihin ET ole ollut tyytyväinen kohtaamassasi asiakaspalvelussa?
  5. Oletko hankkinut kevään 2020 aikana aiempaa enemmän tuotteita tai palveluita verkon kautta?
  6. Jos kyllä, mitä? Mistä saat tietoa tuotteista ja palveluista, joita olet hankkimassa?

Vertailu ikäryhmittäin, asuinalueittain ja sukupuolittain myös mahdollisuuksien mukaan aikaisempiin vuosiin peilaten valmistuu vuoden 2020 aikana.