Jo palvelumuotoilun perustyökaluilla syntyy arvokkaita oivalluksia

Palvelupolku kuulostaa sanana yksinkertaiselta. Palvelu ja polku. Kun nämä kaksi asiaa yhdistetään, saadaan helppo ja tehokas liiketoiminnan kehittämisen työkalu, joka kuvaa asiakkaan kokemuksia ja toimimista ennen palvelu, sen käytön aikana ja sen jälkeen.

Mari Karjalainen (vas.) ja Jaana Valkila keskustelivat Piia Innasen kanssa teatterivieraan kokemasta palvelupolusta.
Lue loppuun

”Kolmannen iän yliopistot” pitävät seniorit aktiivisina

Suomessa lähes kuka tahansa voi opiskella avoimessa yliopistossa tai kansalaisopistossa. Muualla maailmassa ovat tulleet tutuksi Suomessa harvinaisemmat ”kolmannen iän yliopistot”, jotka tunnetaan monessa paikkaa nimellä Third Age University. Niissä opitaan ja harrastetaan, ja osallistujat ovat yleensä yli 50-vuotiaita ja usein eläkeiän ylittäneitä aktiivisia kansalaisia.

Lue loppuun

Puolassa Silver Economylla halutaan pidentää kansalaisten laadukasta elämää

Ajatus siitä, että yli 50-vuotiaat kuluttajat ovat aiempaa tärkeämpi kohderyhmä eri puolilla maailmaa, vahvistui lokakuussa, kun Silver Economy -hankkeen työntekijät vierailivat Puolassa yritysvierailuilla ja Silver SMEs-projektin järjestämässä seminaarissa. Esimerkiksi isäntämaa Puolassa on yhdeksän miljoonaa yli 60-vuotiasta, ja maassa toimiikin erillinen Silver Economyyn keskittyvä KIGS-instituutti, joka keskittyy parantamaan yli 50-vuotiaiden kansalaisten elämänlaatua alkaen asumisen perustarpeista jatkuen kaikki mahdolliset alat kattavaan hyvään palveluun asti.

Pankkialalla työuransa tehnyt Boleslaw Meluch (vas.) jutteli Varsovassa Silver Economy -hankkeen Risto Salmisen kanssa muun muassa OK Senior -sertifikaatista, joka osoittaa, että sen omaava yritys huomioi senioriasiakkaat tietyt kriteerit huomioiden.
Lue loppuun

Haluatko tarjota parempaa palvelua asiakkaillesi? Tule mukaan maksuttomaan valmennukseen!

Yksi asia nousee usein esiin, kun mietitään, miten yli 50-vuotiaita kuluttajat saadaan tyytyväisiksi. Kuluttajat kertovat, että palvelun on oltava selkeää, ja turhat monimutkaisuudet ja ylimääräiset vaiheet halutaan jättää kokematta. Silver Economyn järjestämässä kolmiosaisessa palvelumuotoilun valmennuksessa autetaan yrityksiä muun muassa tämän ongelman parissa.

Lue loppuun

Aktiivisen kuluttajuuden kesto pitenee

Stereotypiat ja ikääntymisen väheksyntä saavat kyytiä, kun Terhi-Anna Wilska esitelmöi yli 50-vuotiaista kuluttajista. Sosiologian professori Wilska on tutkinut kuluttamista ja iän vaikutusta kuluttamiseen eri näkökulmista. Negatiivinen vanhuuspuhe on hänen mielestään kummallista.

Lue loppuun

Opinnäytetyö: Marketing of Services with the Silver Economy Generation

Silver Economy -hankkeen toimeksiannosta on valmistunut ensimmäinen opinnäytetyö, jonka aiheena: Marketing of Services with the Silver Economy Generation. Kehittämistyön tarkoituksena oli saada lisätietoa ikääntyville asiakasryhmille suunnatusta markkinoinnista sekä hyvistä käytännöistä.

Kirjoittaja Minna Utriainen opiskeli Karelia-ammattikorkeakoulun  International Business -koulutuksessa.

Silver Economy-hankkeen sivusto on nyt julki

Tervetuloa mukaan kehittämisyhteisöömme kehittämään palveluita ja tuotteita ikääntyville asiakasryhmille. Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa Pohjois-Karjalan alueen yritysten henkilöstön sekä koulutusorganisaatioiden tietoa Silver Economy teemasta, toimintamalleista, ikäystävällisistä palveluista sekä lisätä yritysten palvelumuotoilu- ja liiketoimintaosaamista, jotta he voisivat paremmin vastata ikääntyvien kuluttajien tarpeisiin.

Tavoite on mahdollistaa yrityksille riittävä osaaminen uusien 50+ tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Tämän lisäksi Silver Economy -hankkeessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä Puolan ja Saksan partnereiden kanssa.