Kirjoittajan arkistot:Tanja Rimpilä

Kiteellä palvelumuotoilua ryhmäsparrauksen merkeissä

Kiteen kolmiosainen palvelumuotoiluvalmennus saatiin tiistaina siihen vaiheeseen, että yritykset alkavat viedä ideoitaan käytäntöön. Valmennukset alkoivat lokakuussa, jolloin selvennettiin palveluiden nykytilaa ja yritettiin yhdistää asiakkaan arvoja ja tarpeita yrityksen tarjontaan. Marraskuussa tallusteltiin palvelupolkua pitkin ideointikeinoihin.

Lue loppuun

Aktiivisen kuluttajuuden kesto pitenee

Stereotypiat ja ikääntymisen väheksyntä saavat kyytiä, kun Terhi-Anna Wilska esitelmöi yli 50-vuotiaista kuluttajista. Sosiologian professori Wilska on tutkinut kuluttamista ja iän vaikutusta kuluttamiseen eri näkökulmista. Negatiivinen vanhuuspuhe on hänen mielestään kummallista.

Lue loppuun

Opinnäytetyö: Marketing of Services with the Silver Economy Generation

Silver Economy -hankkeen toimeksiannosta on valmistunut ensimmäinen opinnäytetyö, jonka aiheena: Marketing of Services with the Silver Economy Generation. Kehittämistyön tarkoituksena oli saada lisätietoa ikääntyville asiakasryhmille suunnatusta markkinoinnista sekä hyvistä käytännöistä.

Kirjoittaja Minna Utriainen opiskeli Karelia-ammattikorkeakoulun  International Business -koulutuksessa.

Silver Economy-hankkeen sivusto on nyt julki

Tervetuloa mukaan kehittämisyhteisöömme kehittämään palveluita ja tuotteita ikääntyville asiakasryhmille. Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa Pohjois-Karjalan alueen yritysten henkilöstön sekä koulutusorganisaatioiden tietoa Silver Economy teemasta, toimintamalleista, ikäystävällisistä palveluista sekä lisätä yritysten palvelumuotoilu- ja liiketoimintaosaamista, jotta he voisivat paremmin vastata ikääntyvien kuluttajien tarpeisiin.

Tavoite on mahdollistaa yrityksille riittävä osaaminen uusien 50+ tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Tämän lisäksi Silver Economy -hankkeessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä Puolan ja Saksan partnereiden kanssa.